Przejdź do treści

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi Dawida Krupeja

22/02/2020 - 16:12

Dawid Krupej

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi
Dawida Krupeja,
byłego pracownika Muzeum II Wojny Światowej,
Radnego Miasta Gdańska, patrioty, artysty, zaangażowanego społecznika,
dla którego tematy kultury i sztuki były szczególnie ważne.

Wyrazy głębokiego współczucia składamy Rodzinie i Bliskim.

Dr Karol Nawrocki Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej wraz z pracownikami.