Przejdź do treści

XXXVI Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte

30/08/2019 - 15:24

30.08.2019 r. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyło się XXXVI Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte, którego organizatorem był Zespół Szkół Morskich w Gdańsku im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte. Współorganizatorem wydarzenia było Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Sympozjum było jednocześnie VIII Spotkaniem Rodzin Westerplatczyków.

Gości powitała gospodarz wydarzenia Hanna Szkodo, Dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte. W sympozjum udział wzięło 25 szkół, 91 uczniów oraz 71 opiekunów. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili dr Karol Nawrocki, Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Piotr Kowalczuk, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, Adam Krawiec, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Województwa Pomorskiego, Małgorzata Bielang, Pomorska Wicekurator Oświaty.

Podczas sympozjum głos zabrał dr Karol Nawrocki, Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, który zwrócił się do zebranych w następujących słowach:

- Oczywiście wolałbym, abyśmy się dzisiaj nie spotykali i żeby II wojna światowa, nigdy nie wybuchła, ale jeśli już doświadczyliśmy tego pandemonium i tej hekatomby i jesteśmy w przeddzień obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej - to bardzo się cieszę że jesteśmy dzisiaj razem. To wydarzenie wspólnotowe, które łączy wszystkie pokolenia, łączy polski naród w refleksji nad tym, co wydarzyło się 80 lat temu. Westerplatte jest w polskiej pamięci i w polskiej świadomości symbolem wielu bardzo ważnych rzeczy. To oczywiście militarne starcie między nacierającymi Niemcami, a polskimi bohaterami, to tam ginął polski żołnierz i te miejsca, w których zginął polski żołnierz – musimy o nich przypominać i musimy o nich pamiętać. To po prostu nasz obowiązek.

Podczas wydarzenia głos zabrał również Piotr Kowalczuk, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska:

- Chcę Wam bardzo podziękować. To jest ogromne wyzwanie. Pani Dyrektor mówiła, że będziecie się spotykać co kilka lat. Ja Was proszę – spotykajcie się każdego roku w Mieście Gdańsku. Przypominajcie każdemu i każdej z Was, Waszym rówieśnikom w Polsce, Europie i świecie o tragedii, która się tutaj wydarzyła. Przypominajcie o tym wszystkim, co jest nie tylko wspomnieniem, ale i wyzwaniem dla nas wszystkich. Wyzwaniem dlatego, że to przesłanie które jest na Westerplatte, które zobaczycie 1 września po raz kolejny – nigdy więcej wojny – jest to przesłanie, które jest potrzebne dla każdej i każdego z Was.

Podczas sympozjum odbył się premierowy pokaz etiudy „1939.Pamięć i przesłanie” powstałej w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Przekaz merytoryczny zawartych w miniaturze treści stanowi wartość uniwersalną i ponadczasową. To zarówno przestroga dla przyszłych pokoleń przed kataklizmem wojennym, jak i wezwanie do gotowości do pracy i poświęcenia na rzecz niepodległości Ojczyzny. 

„1939. Pamięć i przesłanie” to samodzielna miniatura filmowa o charakterze edukacyjnym. Ujęty w tytule rok 1939 jest tu symbolem dla początku wieloletniej wojny, w wyniku której Polska straciła niepodległość. W przygotowanym materiale mamy do czynienia z retrospektywną opowieścią o wojnie i wybiegającym w przyszłość znaczeniem jej doświadczenia. Pierwszą grupę bohaterów stanowią świadkowie historii, którzy poprzez osobiste doświadczenia przywołują wspomnienia minionej wojny. Mamy tu przedstawicieli rodzin, które doznały cierpienia i poniosły ofiarę oraz tych, którzy podjęli czynną walkę o wolność. Druga grupa to reprezentanci powojennego pokolenia, dla których pamięć wojny niesie obowiązek przyjmowania właściwych postaw w sferach rodzinnej, zawodowej i w służbie dla ojczyzny. Spoiwem dla przedstawionych komponentów pamięci i przesłania jest wypowiedź Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Klub Szkół Westerplatte jest ogólnopolskim stowarzyszeniem szkół, których patronami są bohaterscy obrońcy Westerplatte. Celem Klubu Szkół Westerplatte jest wymiana doświadczeń oraz wzajemne wspieranie się w doskonaleniu pracy dydaktyczno-wychowawczej dla osiągania celów stawianych przed polską oświatą oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej młodzieży.