XXX Konkurs Literacki Młodych Piór pt. „A więc wojna!”

Uczniowie klas V-VIII mają napisać opowiadanie przedstawiające w nim jak wyobrażają sobie swoje życie na Ziemi Kościańskiej jesienią 1939.

Cele konkursu:
•    upamiętnienie ofiar zbrodniczych działań hitlerowców na Ziemi Kościańskiej,
•    popularyzowanie wśród młodych mieszkańców Powiatu Kościańskiego wartości patriotycznych,
•    kształtowanie postaw antywojennych wśród współczesnej młodzieży.


REGULAMIN
1.    Konkurs skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej z terenu Powiatu Kościańskiego.
2.    Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne napisanie opowiadania, w którym uczestnicy przedstawią, jak wyobrażają sobie swoje życie na Ziemi Kościańskiej jesienią 1939 roku, odwołując się do sytuacji Polaków podczas okupacji hitlerowskiej na Ziemi Kościańskiej (m. in. egzekucje, wysiedlenia, mordy na osobach chorych, aresztowania, wywózki do obozów).
3.    Praca nie powinna przekraczać dwóch stron formatu A-4.
4.    Praca powinna być podpisana wybranym godłem – wyrazem. Do opowiadania należy dołączyć w kopercie oznaczonej tym samym godłem informacje: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła.
5.    Nadesłane prace nie mogą być wcześniej wyróżnione w konkursach.
6.    Prace konkursowe należy nadesłać w terminie do 25.10.2019r. na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie im A. Tomaszewskiego, Oddział dla Dzieci, ul. Wrocławska 28 B.
7.    Organizator Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Tomaszewskiego powoła jury, które oceni prace i dokona wyboru laureatów.
8.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac bez wynagrodzenia.
9.    Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród  odbędzie się 9.11.2019r. (sobota) o godz. 11.00.

Data wydarzenia
Koniec wydarzenia
Miasto
Kościan
Miejsce
Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Tomaszewskiego w Kościanie
Organizator
Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Tomaszewskiego w Kościanie