Wystawa „Wypędzeni 1939. Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy”

Prezentacja wystawy: „Wypędzeni 1939. Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy” w wersji niemieckojęzycznej pt. „Vertriebene 1939. Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten” na terenie Niemiec, uroczystości otwarcia wystawy

Data wydarzenia
Koniec wydarzenia
Miasto
Hamburg
Miejsce
Nikolaikirche
Organizator
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu