Wystawa „Wojna w kadrze i dymku. Obraz II wojny światowej w komiksach dla dzieci i dorosłych”

Wystawa pozwoli na zaprezentowanie 74 komiksów wyeksponowanych w 13 oszklonych gablotach. Poruszana tematyka jest bardzo szeroka: wybuch wojny w dniu 1 września 1939r., działania Polaków na wszystkich frontach II wojny, działalność konspiracyjna, Powstanie Warszawskie, niemieckie zbrodnie wojenne i Holokaust oraz biografie wybitnych Polaków, np. Jana Nowaka Jeziorańskiego czy rotmistrza Witolda Pileckiego.

Komiksom towarzyszyć będą plakaty propagandowe oraz mapy, takie jak: „Mapa działań wojennych w Polsce w dniu 1 września 1939r.”, „Mapa udziału Polaków w II wojnie światowej”, „Mapa Powstania Warszawskiego” oraz „Mapa egzekucji ludności w czasie Powstania Warszawskiego”, a także reprodukcje rysunków dzieci z najmłodszych klas szkolnych wykonanych tuż po zakończeniu wojny na zlecenie Ministerstwa Oświaty, a potem zdeponowanych w Archiwum Akt Nowych.

Ekspozycja zostanie wzbogacona eksponatami wypożyczonymi od Łódzkiego Stowarzyszenia Miłośników Militariów – Kompania Brus (autentyczne hełmy polskie i niemieckie, ładownice, łuski, granaty, bagnety itp.), które przybliżą klimat czasów wojny i okupacji.

Data wydarzenia
Koniec wydarzenia
Miasto
Łódź
Miejsce
Hol na I piętrze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi
Organizator
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi