Wystawa plenerowa z okazji 100 rocznicy powstania PKM otwarta

Wystawa plenerowa z okazji 100 rocznicy powstania Polskiego Klubu Morskiego otwarta

27 lipca w dzień 100 rocznicy powstania Polskiego Klubu Morskiego na Nabrzeżu Ziółkowskiego w Gdańsku odbył się wernisaż wystawy „Na szerokich wodach. Opowieść o Polskim Klubie Morskim”.

 

Ekspozycję otworzył zastępca dyrektora ds. naukowych Muzeum II Wojny Światowej – Marek Szymaniak, komandor Polskiego Klubu Morskiego – Piotr Mroczek oraz Anna Wypiech-Namiotko, reprezentująca Kapitanat Portu Gdańsk. Wśród gości znaleźli się: poseł na sejm RP – Jerzy Borowczak, asystent posła na sejm RP Kacpra Płażyńskiego – Mirosław Przyborowicz i Prezes honorowa Gdańskiej Rodziny Katyńskiej – Emilia Maćkowiak.

 

W związku z okrągłą rocznicą powstania organizacji, Polski Klub Morski przygotował medale pamiątkowe dedykowane osobom oraz instytucjom silnie zaangażowanym w działalność stowarzyszenia, które wręczone zostały przez Komandora Piotra Mroczka. Medale otrzymali między innymi: zastępca dyrektora ds. naukowych MIIWŚ – Marek Szymaniak, kpt. ż. w. – Leon Godlewski, poseł na sejm RP – Jerzy Borowczak, autorka i pracownik Działu Wystaw MIIWŚ – Barbara Kosk.

 

Podczas wydarzenia minutą ciszy uczczono pamięć żeglarzy, którzy nie wrócili z morza. Chcąc upamiętnić wszystkich dotychczasowych członków Polskiego Klubu Morskiego, zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej oraz Komandor Klubu złożyli kwiaty pod Obeliskiem kpt. Tadeusza Ziółkowskiego.

 

PKM założono w latach 20. XX wieku w Wolnym Mieście Gdańsku (WMG). Od początku istnienia członkom PKM przyświeca idea kształcenia przyszłych pokoleń żeglarzy, którzy z powodzeniem biorą udział w zawodach i rejsach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Funkcję komandora klubu oraz kierownika sportowego w okresie 20-lecia międzywojennego pełnił sam kpt. ż. w. Tadeusz Ziółkowski. Ten zasłużony działacz mniejszości polskiej w WMG brał także czynny udział w budowie powojennej morskiej floty handlowo-pasażerskiej. Jako kapitan pilotów w Porcie Gdańskim odmówił wprowadzenia do akwenu niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein, który pierwszego września skierował salwy w kierunku Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Półwyspie Westerplatte. W konsekwencji podjętego działania został aresztowany a następnie zamordowany przez hitlerowców w obozie koncentracyjnym Stutthof.

 

„Na szerokich wodach. Opowieść o Polskim Klubie Morskim” to fascynująca historia gdańskiego klubu żeglarskiego o przedwojennych tradycjach. Ekspozycja przedstawia dzieje PKM od momentu powstania organizacji, poprzez pierwsze lata powojenne oraz funkcjonowanie klubu w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, aż do dnia dzisiejszego. Na wystawie nie zabrakło także informacji dotyczących postaci kpt. Ziółkowskiego, zaprojektowanego przez niego jachtu „Korsarz”, a także przedstawienia form upamiętniania „Pierwszego Żeglarza Rzeczpospolitej”. Ekspozycja zawiera szereg unikatowych oraz pamiątkowych zdjęć i dokumentów związanych z historią oraz członkami klubu. W materiale opisano wiele ciekawych oraz mało znanych szerszemu gronu faktów związanych z działalnością PKM, w tym między innymi historię regat do olimpijskich, które odbyły się w 1936 r.

 

Wystawa plenerowa na Nabrzeżu Ziółkowskiego w Gdańsku dla zwiedzających dostępna będzie do 30 września 2022 roku.