Zaproszenie na uroczyste otwarcie wystawy: Ostaszków skrzynka pocztowa nr 37

Wystawa Ostaszków skrzynka pocztowa nr 37

13.04.2022 r. 82. rocznica Zbrodni Katyńskiej 


Pragnąc uczcić pamięć pomordowanych wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej zorganizowaliśmy wystawę pt. „Ostaszków, skrzynka pocztowa nr 37” poświęconą tragicznym losom polskich obywateli jednego z obozów specjalnych NKWD.

 

Tytuł ekspozycji nawiązuje do monasteru – Pustelni Niłowo-Stołobieńskiej, gdzie mieścił się obóz. Pod ten adres do wiosny 1940 r.  rodziny uwięzionych obywateli polskich słały listy.

 

To w tym miejscu pierwotnie miała stanąć wystawa „Ostaszków, skrzynka pocztowa nr 37”, a specjalnie przygotowane na ten cel pomieszczenie, miało stać się częścią klasztornego muzeum.

 

Na 14 planszach przedstawiono historię pobytu obywateli polskich w obozie, zakończoną ich śmiercią w Twerze, wykorzystując do tego cytaty ze źródeł polskich i sowieckich.

 

Dwujęzyczność wystawy (teksty polski i rosyjski) pozwala zwiedzającemu na zapoznanie się z dokumentami sowieckimi w ich oryginalnym brzmieniu. Komentarz odautorski sprowadzony jest do niezbędnego minimum, by umożliwić nieznającemu historii Polski odbiorcy zorientowanie się w faktach tworzących tło historyczne.

 

Realia pobytu w obozie są zilustrowane zdjęciami wydobytych z dołów śmierci w Miednoje przedmiotami ze zbiorów Muzeum Katyńskiego.

 

Symboliczną rolę sarkofagu odgrywa skrzynia z podświetlonym mundurem polskiego policjanta. Charakter wystawy podkreśla ścieżka dźwiękowa – siedmiogodzinna lista więźniów Ostaszkowa, zamordowanych w Twerze w ramach zbrodni katyńskiej.

 

Zachęcamy do odwiedzenia ekspozycji, która będzie prezentowana w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, na poziomie -2 do końca roku.