Wystawa dla dzieci „Podróż w czasie. Historia pewnej rodziny 1939-1945”

Na wystawie głównej Muzeum przygotowano specjalną przestrzeń przeznaczoną dla dzieci poniżej 12 roku życia. pt. „Podróż w czasie. Historia pewnej rodziny 1939-1945”. Jest to rekonstrukcja mieszkania warszawskiej rodziny w trzech różnych okresach: 3 września 1939 r. - kilka dni po wybuchu II wojny światowej, 8 marca 1943 r. - w czasie okupacji niemieckiej oraz 8 maja 1945 r. - tuż po jej zakończeniu. We wnętrzach tych zainscenizowane są warunki życia polskiej inteligenckiej rodziny z Warszawy. Zmieniające się elementy wystroju są odbiciem zmieniającej się sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej okupowanego i walczącego kraju. Uzmysławiają one zwiedzającym pogarszające się z roku na rok warunki egzystencji, pokazywane są trudności aprowizacyjne, narzucone przez okupanta rygory, ale także sposoby radzenia sobie z tymi trudnościami.

Ekspozycja koncentruje się na ukazaniu postaw członków rodziny, opisuje ich zaangażowanie w antyniemiecką konspirację i cywilne formy oporu - w tym tajne nauczanie. Ważnym wątkiem opowieści jest też los ludności żydowskiej, egzemplifikowany losem przedwojennych żydowskich sąsiadów. Podróż przez lata okupacji odbywa się z czteroosobową rodziną Jankowskich. Do stworzenia jej historii użyte zostały typowe elementy wojennych biografii polskich inteligentów.

O wystawie dla dzieci można przeczytać na stronie 42 w nr 82 (33) maj-czerwiec 2017 r. periodyku wydawanym przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku zatytułowanym Edukacja Pomorska  https://issuu.com/edukacja-pomorska/docs/ep_82_on_line