WYNIKI „KONKURSU PRO BONO POLONIAE”

Wyniki „Konkursu Pro bono Poloniae”

W dniu 4 listopada 2021 r. w siedzibie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie: 


dr hab. Grzegorz Berendt – p.o. Dyrektora Muzeum,
dr hab. Mariusz Mróz – Przewodniczący,
dr Sylwia Janiak-Kobylińska  – Wice przewodnicząca,
dr hab. Sławomir Bronk – Członek,
Karolina Romańska – Sekretarz. 


Decyzją Komisji Konkursowej ustalono co następuje:

W kategorii „Organizacje Pozarządowe”

Miejsce I: Fundacja Pruszczanie.pl,
Radiowy reportaż improwizowany „Lud Hauza Całopalenie za Nową Kuchnią”,
95 punktów,

Miejsce II: Koło Gospodyń Wiejskich w Klimontowie,
Uroczystość odsłonięcia pomnika Lotników 24 Eskadry Rozpoznawczej,
85 punktów,

Miejsce III: Fundacja Młodzi dla Polski Trójmiasto,
Koncert ku czci Witolda Pileckiego,
70 punktów.

W kategorii „Chóry, zespoły, osoby prywatne”

Miejsce I: Zespół Wokalny Lubelskiej Akademii Muzyki Dawnej,
Seria koncertów z okazji 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej
100 punktów,

Miejsce II: Piotr Zarębski
Fabularyzowany film dokumentalny „Bądź wierny, idź i pamiętaj”,
90 punktów,

Miejsce III: Mirek Antoniewicz,
Wystawa malarstwa „Przywiezione w walizce”.
84 punkty.

Gratulujemy wszystkim laureatom!

Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 11 listopada br. o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej im. Jana Olszewskiego w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wydarzenie będzie relacjonowane na żywo na profilach społecznościowych Muzeum.
 Przedmiotem Konkursu było udokumentowanie wskazanego wydarzenia artystycznego (koncertu, widowiska, spektaklu, wystawy, innego) zrealizowanego między 1 stycznia 2019 r. a 30 września 2021 r., lub przedstawienie projektu wydarzenia promującego polską kulturę w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem wątków historycznych i patriotycznych oraz promocji historii Polski w latach 1939-1945.
 

#M2WSKulturalnie
Aktualności związane z działalnością kulturalną Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.