Przejdź do treści

„Wykonanie audytu poprawności działania, w tym zgodności z dokumentacją powykonawczą systemów bezpieczeństwa funkcjonujących w budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”