Wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznych dla budynku Muzeum II Wojny Światowej