R. Moorhouse

Wykład Rogera Moorhouse’a „Hitler i Stalin: zapomniana relacja dwóch potęg II wojny światowej”

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaniepokojone oraz oburzone wypowiedziami przedstawicieli władz Federacji Rosyjskiej, w tym Prezydenta Władimira Putina, na temat genezy i przebiegu II wojny światowej, przypomina o międzynarodowej konferencji naukowej „Pakt dla wojny. Zmowa Hitler-Stalin z 23 sierpnia 1939 r. z perspektywy 80 lat od wybuchu II wojny światowej”, zorganizowanej przez Muzeum II Wojny Światowej w dniach 23-24 VIII 2019 r., we współpracy z Instytutem Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. 


Konferencja ta była nie tylko okazją do dyskusji na temat znaczenia tajnej zmowy Hitlera i Stalina z 1939 r. dla historii świata, ale i możliwością międzynarodowego spotkania  historyków i muzealników pochylających się nad tematem dalekosiężnych skutków porozumienia niemiecko-sowieckiego z 1939 r. dla poszczególnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, w perspektywie ich doświadczenia kataklizmem II wojny światowej.


Fałszywa narracja historyczna zaprezentowana na forum międzynarodowym przez władze rosyjskie w ostatnich dniach umacnia nas w przeświadczeniu o zasadności realizacji wydarzeń takich jak wspomniana wyżej konferencja, której istotnym elementem było omówienie tematu kształtowania współczesnych narracji muzealnych dotyczących genezy wybuchu wojny w 1939 r., jak i wiążącej się z nią kwestii prób współczesnego zakłamywania prawdy o wojennym sojuszu Związku Sowieckiego i III Rzeszy w latach 1939-1941.


Poniżej umieszczamy film z wykładu inauguracyjnego pt. „Hitler i Stalin: zapomniana relacja dwóch potęg II wojny światowej” wygłoszonego w trakcie sierpniowej konferencji przez Rogera Moorhouse’a, autora książki Polska 1939. Pierwsi przeciwko Hitlerowi.