Przejdź do treści


1. Wydawnictwo wybiera recenzentów pracy, biorąc pod uwagę ich specjalizacje, dorobek naukowy i kompetencje.
2. Wydawnictwo wybiera recenzentów niezależnych, czyli takich, którzy są związani z innymi ośrodkami badawczymi niż ten, z którego pochodzi autor recenzowanej pracy.
3. Wydawnictwo archiwizuje recenzje oraz odpowiedzi autorów. Do dokumentów recenzenckich mają dostęp osoby związane z działalnością Wydawnictwa.
4. Recenzje zlecane przez Wydawnictwo są przeprowadzane zgodnie z procedurą „double-blind peer review”, w myśl której ani recenzent, ani autor nie znają swoich danych. 
5. Recenzowane prace mają charakter poufny. Recenzent nie może przekazywać prac ani informacji o recenzowanych pracach osobom niewiązanym z procesem wydawniczym.
6. Recenzent przygotowuje recenzję w terminie ustalonym z Wydawnictwem. Jeśli z jakichś przyczyn nie jest w stanie dotrzymać uzgodnionego terminu, musi poinformować o tym Wydawnictwo.
7. Recenzent jest zobowiązany przestrzegać standardów obiektywności, wszystkie jego uwagi wymagają argumentacji.
8. W przypadku podejrzenia wystąpienia plagiatu recenzent jest zobowiązany poinformować o tym Wydawnictwo.