Przejdź do treści

Tematem przewodnim pierwszego numeru „Wojny i Pamięci” jest zbrodnia katyńska. W periodyku poruszono m.in. kwestie pozostałości epistolograficznych po ofiarach zbrodni, zbiorów archiwów państwowych i rodzinnych, które dotyczą wydarzeń z 1940 r., o czym pisze m.in. Ewa Kowalska, czy temat filmów katyńskich, o których napisał Tadeusz Wolsza.

 

 

W czasopiśmie podzielonym na cztery działy tematyczne (Wokół zbrodni katyńskiej, Varia, Sprawozdania i Recenzje) znajdują się teksty nie tylko polskich autorów, ale również zagranicznych. Wśród nich znaleźli się Swiatoslaw Kulinok, Wiaczesław Selemeniew czy Włodzimierz Zdanowicz, którzy opisują doświadczenia związane z II wojną światową z perspektywy społeczeństwa białoruskiego. W numerze poruszono również zagadnienia lokalne – m.in. w tekście autorstwa Dmitriya Panto piszącego o działalności Lwa Charko w Gdańsku czy Jarosłwa Tuliszki, którego artykuł poświęcony jest udziałowi gdyńskich policjantów w obronie wybrzeża. Publikację wzbogaca materiał ilustracyjny: listy ofiar zbrodni katyńskiej, dokumenty i zdjęcia historyczne. 

 

Czasopismo można zakupić w sklepiku muzealnym (poziom -3) oraz w Sklepie internetowym.

 

 

Opis bibliograficzny:Wojna i Pamięć” 2019, nr 1, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, ss. 260, ISSN: 2658–0446.

 

POBIERZ >>