Przejdź do treści

Redaktor naczelny: dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG
Redaktorzy tematyczni: dr Karol Nawrocki, dr hab. Karol Polejowski, dr Marek Szymaniak
Rada naukowa:
prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Albert Kotowski (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), dr Wojciech Kozłowski (Instytut Pileckiego), prof. dr hab. Natalja Lebiediewa (Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie), dr Witold Mędykowski (Yad Vashem w Jerozolimie), dr Violetta Rezler-Wasielewska (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu), prof. dr hab. Waldemar Rezmer (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Igor Shschupak (Muzeum Pamięci o Narodzie Żydowskim i Holocauście na Ukrainie w Dnieprze), prof. dr hab. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), prof. dr hab. Stanisław Żerko (Instytut Zachodni w Poznaniu)