Przejdź do treści

Wybór zwycięskiej pracy w konkursie na opracowanie koncepcji cmentarza wojskowego na Westerplatte

Czym kierowano się przy wyborze zwycięskiej pracy w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej cmentarza wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte?

Obejrzyj film i dowiedz się więcej o obradach Sądu Konkursowego.

Przypominamy, że zwycięską koncepcję wykonała pracownia NM architekci (zespół autorski w składzie: Tomasz Marciniewicz, Zuzanna Szpocińska, Jerzy Grochulski, Karolina Kayzer).

Więcej informacji o nagrodzonych pracach oraz samym konkursie na stronie internetowej Muzeum.

---

Celem konkursu było wyłonienie najkorzystniejszej pracy stanowiącej koncepcję cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte, która w sposób odpowiedni dla rangi historycznej i kulturowej tego symbolicznego miejsca rozpoczęcia II wojny światowej upamiętni poległych żołnierzy Wojska Polskiego, a jednocześnie będzie stanowić podstawę do opracowania pełnej dokumentacji umożliwiającej realizację inwestycji. Celem wyłonionej koncepcji powinno być stworzenie miejsca pamięci, interakcji społecznej, kultury, edukacji patriotycznej i historycznej oraz przestrzeni, w której będą się odbywać uroczystości państwowe, religijne, a także wojskowe.

Na konkurs wpłynęło 27 prac, które zostały poddane weryfikacji, a następnie ocenie. Obrady Sądu Konkursowego odbywały się pod przewodnictwem dr. hab. inż. arch. Bolesława Stelmacha, prof. Politechniki Łódzkiej – dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.  Ciało doradcze Sądu Konkursowego stanowiła Kapituła Konkursowa.

Zwycięski zespół autorski zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej inwestycję.

---

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej, gdzie można zapoznać się z wszystkimi pracami, jakie wpłynęły na konkurs.