Przejdź do treści

Współorganizacja obozu Historia w terenie w Piaskach na Mierzei Wiślanej

06/11/2016 - 11:58

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku było partnerem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w organizacji obozu „Historia w terenie” w Piaskach na Mierzei Wiślanej.

Celem przedsięwzięcia było upowszechnianie wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym z okresu II wojny światowej, a także podziemia poakowskiego z lat 1944-1956 wśród zuchów i harcerzy, a także mieszkańców i turystów przebywających na Mierzei Wiślanej. W ramach współpracy 10 sierpnia Zastępca Dyrektora Muzeum dr Janusz Marszalec wygłosił prelekcję historyczną o powstaniu warszawskim. Zaś 11 sierpnia przeprowadzono bieg i warsztaty „Cichociemni – poznaj legendę Polski Walczącej”. Była to specjalna edycja realizowanego już przez Muzeum projektu, dostosowana do plenerowych warunków i wieku harcerzy. W ramach poszczególnych punktów odbywały się zajęcia o szkoleniu cichociemnych, Elżbiecie Zawackiej „Zo”, zamachu na Franza Kutscherę, próbie zabicia generalnego gubernatora Hansa Franka czy łączności Armii Krajowej z Londynem. W trosce o atrakcyjność przekazu zapewniono szereg metod (m.in. techniki dramowe, warsztaty techniczne, gry logiczne), a także pomoce: karty patrolowe, mapy i reprodukcje umundurowania i wyposażenia.

Dziękujemy za współpracę Muzeum Zabytków Techniki Wojskowej z Nasielska, Stowarzyszeniu na Rzecz Ratownictwa „Adiutare”. Dziękujemy także  Autorskiej Pracowni Rzemiosła „Hacy”, za wykonanie kluczowych pomocy dydaktycznych w postaci segmentów zasobników zrzutowych.