Przejdź do treści

Wojewódzkie obchody święta Policji w 100. rocznicę powstania Policji Państwowej

16/07/2019 - 13:19

W ramach uroczystych obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej, w przypadającym dzisiaj Dniu Święta Policji, podczas ceremonii zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku na placu przed Muzeum II Wojny Światowej - swe święto obchodził garnizon pomorski. 

Gospodarzem ceremonii był Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław Rzymkowski. Podczas uroczystości wręczone zostały awanse w stopniach służbowych oraz wyróżnienia w postaci odznaczeń państwowych i resortowych.

W uroczystości udział wzięli między innymi generalny inspektor dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej biskup dr Zbigniew Zieliński, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Komoszyński. W uroczystości wzięli udział liczni przedstawiciele władz samorządowych oraz współpracujących służb i instytucji.

Po powitaniu zebranych gości, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław Rzymkowski, mówił:

Z ostatniej edycji cyklicznego badania CEBOSu wynika, że Policja jest drugi raz z rzędu najwyżej ocenianą instytucją publiczną spośród wszystkich podlegających ocenie respondentów. Aż 75 % ankietowanych dobrze ocenia działania Policji. 89 % Polaków uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie, aż 98 % osób twierdzi, że miejsce w którym mieszka, ulicę, dzielnicę, wieś można nazwać bezpiecznym i spokojnym. A co dla nas bardzo istotne, obecnie odsetek osób, które w ogóle nie odczuwają zagrożenia przestępczością - pierwszy raz w historii przekroczył połowię, jest to 51 % respondentów. We wszystkich wskazanych aspektach są to najlepsze wyniki odnotowane podczas wieloletnich badań realizowanych przez tę instytucję. 

Następnie odczytano list od Elżbiety Witek, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Święto Waszych formacji obchodzone raz w roku tak szczególnego jubileuszu to wyjątkowa okazja do podziękowania za Waszą codzienną służbę na rzecz województwa pomorskiego. To Wasza determinacja i ogromna odpowiedzialność sprawiają, że lokalna społeczność czuje się bezpiecznie. Mieszkańcy doceniają Wasza służbę, to bez wątpienia daje satysfakcję i motywację do jeszcze lepszego wykonywania codziennych obowiązków. Dzisiejsza uroczystość jest także wyjątkowa dla tych policjantów, którzy otrzymali medale, odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie. Gratuluję wszystkim Państwu, którzy w ten sposób zostaliście docenieni za dotychczasową służbę.

Podczas dzisiejszych uroczystości kilkudziesięciu policjantów otrzymało awanse w stopniach służbowych oraz wyróżnienia w postaci odznaczeń państwowych i resortowych tj. Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę oraz  Złote, Srebrne i Brązowe Odznaki „Zasłużony Policjant”. Wręczono także Medale za Zasługi dla Policji.

Odznaczenie otrzymał również Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. dr hab. Mirosław Golon. Po raz pierwszy wręczono też statuetkę Bursztynowy Gryf, którą za swój bohaterski czyn otrzymał aspirant Rafał Dąbrowski, za pomoc tonącej trójce dzieci i ich dziadkowi. 

Podczas uroczystości upamiętniono postać patronki policjantów województwa pomorskiego komisarz Policji Państwowej Stanisławy Filipiny Paleolog. Urodziła się 4 maja 1892 roku we wsi Rumnie. Rozpoczęła naukę zakończoną studiami we Lwowie. Walczyła podczas I wojny światowej. Wstąpiła do Policji Państwowej w stopniu aspiranta (ówczesny stopień oficerski). Od 1925 stanęła na czele Policji Kobiecej. Od 1935 roku kom. Stanisława Filipina Paleolog, kierowała referatem Policji Kobiecej w Centrali Służby Śledczej Komendy Głównej Policji Państwowej. Kierowała brygadą sanitarno-obyczajową w Urzędzie śledczym w Warszawie. Przed wybuchem wojny awansowano ją do stopnia komisarza. Podczas wojny pozostawała nadal w służbie, jednocześnie czynnie działając w konspiracji. Z Pomorzem związana nierozerwalnie poprzez ścisłą współpracę z Polskim Komitetem Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi, który nadzorował prowadzenie tzw. misji dworcowych  (Tczew) oraz misji portowych (Gdynia, Gdańsk). Paleolog była zaangażowana w walkę z handlem żywym towarem.