Przejdź do treści
Wojenny dzień

#WojennyDzień - Adolf Hitler podpisuje dekret o utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa dla okupowanych ziem polskich

12 października 1939 r. kanclerz Niemiec Adolf Hitler podpisał dekret o utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa dla okupowanych ziem polskich, z mocą obowiązywania od 26 października. Dokument ten, łamiący prawo międzynarodowe, stanowił przypieczętowanie ekspansjonistycznych zapędów III Rzeszy względem Polski.

 

Jednostronne utworzenie Generalnego Gubernatorstwa było elementem niemieckiego planu likwidacji polskiej państwowości i zagłady Polaków. Terytorium GG ograniczono do obszaru centralnej Polski. Ziemie te formalnie nie zostały włączone do Rzeszy, były jednakże administrowane wyłącznie przez Niemców z generalnym gubernatorem Hansem Frankiem na czele. GG było brutalnie eksploatowane, rabowano mienie oraz germanizowano przestrzeń publiczną. Nieniemiecka ludność była masowo głodzona, wywożona i mordowana. Prowadzono brutalną politykę antykulturową. Odpowiedzią na ogrom niemieckiego terroru było powstanie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja prowadziła zarówno opór zbrojny, jak i konspiracyjne nauczanie i system informacyjny.

Fot. Proklamacja Generalnego Gubernatorstwa (domena publiczna)
Fot. Proklamacja Generalnego Gubernatorstwa (domena publiczna)