Dyrektor Berendt i prof. dr Ziyabek Kabuldinov

Wizyta kazachstańskiej delegacji w M2WŚ

9 czerwca gościliśmy w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku delegację historyków i archiwistów z Kazachstanu. Delegacja złożona z przedstawicieli Instytutu Historii i Etnologii im. Walichanowa Akademii Nauk Kazachstanu oraz Państwowego Archiwum Obwodu Pawłodarskiego w Pawłodarze zapoznała się z wystawą główną muzeum. Ważnym punktem wizyty było spotkanie kazachstańskich badaczy z przedstawicielami Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w trakcie którego rozmawiano na temat dotychczasowej, owocnej współpracy oraz omawiano kierunki dalszych działań.

 

Wizyta zrealizowana została w następstwie powołania 6 czerwca br. w Białymstoku Polsko-Kazachstańskiej Komisji Historyków, której członkami zostali m. in. dr hab. Grzegorz Berendt, p.o. Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz dr Dmitriy Panto, pracownik działu naukowego MIIWŚ. 


Ze strony kazachskiej w spotkaniu w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku udział wzięli:
- prof. dr Ziyabek Kabuldinov, Instytut Historii i Etnologii im. Walichanowa Akademii Nauk Kazachstanu,
- dr hab. Manara Kalybekova, Instytut Historii i Etnologii im. Walichanowa Akademii Nauk Kazachstanu,
- Elnur Kochiyev, Instytut Historii i Etnologii im. Walichanowa Akademii Nauk Kazachstanu,
- Nadezhda Kubik, Zastępca Dyrektora Państwowego Archiwum Obwodu Pawłodarskiego w Pawłodarze,
- Joanna Nasyrow, Dyrektor Biura Konsulatu Honorowego Kazachstanu w Gdańsku.