Przejdź do treści

Wizyta Aleksandry Dulkiewicz na Westerplatte

18/11/2019 - 15:41
Wizyta Aleksandry Dulkiewicz na Westerplatte

15 listopada br. zakończono prace ziemne związane z zasypywaniem wykopów po piątym etapie badań archeologicznych na Westerplatte. Badania te zostały protokolarnie odebrane przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, z zaznaczeniem konieczności oraz zasadności kontynuacji prac archeologicznych na tym terenie. W trakcie piątego etapu badań archeolodzy z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, będącego oddziałem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odnaleźli dziewięć szkieletów ludzkich zachowanych w całości bądź fragmentarycznie, a także kilkaset fragmentów ludzkich kości. Pozyskane przy szkieletach artefakty, a także ślady obrażeń widoczne na kościach wskazują, że odnalezione szczątki najprawdopodobniej należą do Obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej, walczących we wrześniu 1939 r. na Westerplatte. 

W dniu dzisiejszym, miejsce gdzie prowadzone były badania zakończone 15 listopada odwiedziła Prezydent Miasta Gdańska – p. Aleksandra Dulkiewicz wraz z pracownikami gdańskiego magistratu powitana przez Dyrektora Muzeum dr. Karola Nawrockiego, kierownika Oddziału Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 Mariusza Wójtowicza-Podhorskiego oraz Filipa Kuczmę – kierownika prac archeologicznych. W trakcie spotkania Filip Kuczma opowiedział gościom o szczegółach piątego etapu prac, wskazał miejsce gdzie spoczywały odnalezione szczątki, a także zaprezentował wybrane zabytki archeologiczne towarzyszące poległym. 

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej – dr Karol Nawrocki przypomniał, że w sprawie odnalezionych szkieletów prowadzone jest aktualnie śledztwo prokuratury Pionu Śledczego IPN, natomiast szczątki zostały przekazane do Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, w celu przeprowadzenia badań genetycznych, zmierzających do identyfikacji poległych.

Ponadto Dyrektor Nawrocki poinformował Prezydent Gdańska o kolejnym – szóstym etapie badań archeologicznych, planowanym na rok 2020, jednocześnie apelując do pani Prezydent o wpłynięcie na podległych jej urzędników by nie utrudniali działań prowadzonych na półwyspie Westerplatte przez Muzeum, jak miało to miejsce w trakcie dotychczasowych sezonów badań archeologicznych. 

Na zakończenie spotkania Dyrektor Muzeum podkreślił konieczność zorganizowania w przyszłym roku pogrzebu państwowego poległym Obrońcom Westerplatte, wskazując na fakt, że to Państwo Polskie rękoma archeologów MIIWS upomniało się o szczątki Bohaterów i Państwo Polskie godnie ich pochowa po 80 latach spoczywania w bezimiennych mogiłach.