Przejdź do treści

Wieczór poezji Grażyny Chrostowskiej

czw., 16/11/2017 - 10:28

W Muzeum II Wojny Światowej odbył się wieczór poezji Grażyny Chrostowskiej oraz pokaz filmu dokumentalnego o życiu i twórczości poetki "Za kratą są zielone drzewa" w reżyserii Magdaleny i Rafała Kołodziejczyków.

Spotkanie otworztył Zastępca Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, dr Tomasz Gliniecki, który przybliżył zebranym postać Grażyny Chrostowskiej, polskiej poetki i działaczki podziemnego ruchu oporu w okresie II wojny światowej. Aresztowanej 8 maja 1941 w więzieniu "Pod Zegarem”, a następnie przetrzymywanej w więzieniu na Zamku w Lublinie, ostatecznie wywiezionej do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Rozstrzelanej w zbiorowej egzekucji niecały rok później, w wieku 2o lat. 

Następnie zaprezentowano fabularyzowany film dokumentalny o życiu i twórczości poetki. Obraz w reżyserii Magdaleny i Rafała Kołodziejczyków, zrealizowany z okazji 75 rocznicy śmierci poetki. Dokument powstał we współpracy z Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” w Lublinie. 

Po filmie nastąpiła artystyczna część wydarzenia, w czasie której trzy wykonawczynie - w specjalnie na tę okazję zaaranżowanej przestrzeni - mierzyły się z twórczością lubelskiej przedstawicielki Pokolenia Kolumbów.

Na zakończenie zaprezentowano tomik "Grażyna Chrostowska. Wiersze", wydany przez Muzeum Lubelskie, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. We wstępie tej publikacji czytamy: "Poezja Chrostowskiej jest bowiem niezwykłym świadectwem poszukiwań – artystycznych i ideowych – które były prowadzone w skrajnie niesprzyjających warunkach. Młoda poetka rozwijała swój talent w całkowitej izolacji – bez książek, czasopism, środowiska literackiego – jej jedynymi odbiorcami były współwięźniarki, które, jak często wspominały, ceniąc tę poezję, jednocześnie uważały ją za trudną i wymagającą".