Westerplatte – historyczny budynek Elektrowni pierwszym obiektem nowego Muzeum

Westerplatte – historyczny budynek Elektrowni pierwszym obiektem nowego Muzeum

Z przyjemnością informujemy, że 30 lipca 2019 r. pani Danuta Sikora, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni, oficjalnie przekazała Dyrektorowi Karolowi Nawrockiemu klucze do historycznego budynku Elektrowni na Westerplatte.

Fakt ten jest realizacją umowy bezterminowego użyczenia obiektu wraz z działką, na którym się znajduje, zawartej 8 lipca br. Wydarzenie jest kamieniem milowym w historii Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej, który dysponując odtąd historycznym obiektem i skrawkiem terenu dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej, będzie mógł podjąć realizację działań statutowych w zakresie dotychczas niedostępnym. Symboliczne objęcie obiektu będzie miało miejsce 1 września, kiedy bezpośrednio po zakończeniu uroczystości rocznicowych pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża odbędzie się druga uroczystość – właśnie w historycznym budynku Elektrowni, gdzie wmurowany zostanie kamień węgielny pod budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 na półwyspie.

Elektrownia

W 1926 roku wzniesiono na Westerplatte budynek elektrowni, mieszczący generatory spalinowe, które miały być wykorzystywane na wypadek przerw w dostawach energii z Gdańska. Budynek ten, w trakcie walk nie był wykorzystywany, ponieważ przewidując ostrzał nieprzyjaciela, w budynku nowych koszar zainstalowano osobny generator. Budynek elektrowni jest obecnie jedynym budynkiem należącym do Składnicy, który zachował się w stanie niemal niezmiennym od 1939 roku. 

"Pamiętam nasze pierwsze wejście do budynku elektrowni; drzwi frontowe były wyrwane przez podmuch, a wszystkie szyby wybite, tak iż cała posadzka w maszynowni była pokryta szkłem. O wejściu do maszynowni nie było mowy ze względu na hałas, jaki wydało trzaskające pod butami szkło (...) Parę razy podeszliśmy pod elektrownię, ale tam też wszystko było bez zmian. Cieszyliśmy się, że silniki nie zostały uszkodzone" - sierż. Michał Gawlicki