Przejdź do treści

Wernisaż wystawy "Walka i cierpienie" w Barcelonie

16/10/2019 - 08:43

15 października 2019 r. na Uniwersytecie Barcelońskim w Barcelonie odbył się uroczysty wernisaż wystawy „Walka i cierpienie”.


„Walka i cierpienie” to międzynarodowy projekt realizowany przez Muzeum II Wojny Światowej wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP. Wystawa stanowi przejmującą opowieść o polskim doświadczeniu II wojny światowej, szczególną wagę przywiązując do ukazania tragizmu wojny i starań polskiego żołnierza o odzyskanie niepodległej ojczyzny. Jej celem jest przybliżenie postaw polskich obywateli wobec przytłaczającej siły agresorów, a następnie okupantów.

Gości przywitał dr Karol Nawrocki - Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku:

Bardzo trudno jest mówić o utracie ludzkich istnień poprzez pryzmat statystyk. Pozwolę sobie przytoczyć jedną z nich. Pośród polskich ofiar 35,5% było osób z wyższym wykształceniem. W moim kraju jedynie 30 000 osób z wyższym i 100 000 z średnim wykształceniem przeżyło wojnę. Co więcej, po 1945 roku Polska jak inne państwa Środkowej i Wschodniej Europy nie odzyskała wolności i stała się w pewnym sensie kolonią ZSRS. Z perspektywy regionu, z którego pochodzę mówimy tu o wydarzeniu determinującym losy narodu na przeszło 50 lat. 


Do zebranych gości zwróciła się Pani Karolina Cemka – Konsul Generalny RP w Barcelonie:


Z naszej inicjatywy we współpracy z Uniwersytetem Barcelońskim zorganizowaliśmy wystawę w stolicy Katalonii, w Barcelonie „Walka i cierpienie” chcąc zaprezentować udział i historię Polski podczas II wojny światowej. Wydaje mi się, że tu w Barcelonie, w całej Katalonii tematyka II wojny światowej jest znana, ale nie jest do końca rozpoznawana. Jest duże zainteresowanie tą tematyką. (…) Wydaje nam się, że Uniwersytet Barceloński, jeden z największych w Hiszpanii jest dobrym miejscem do prezentacji tej wystawy, ponieważ cieszy się dużym zainteresowaniem studentów i środowiska naukowego.


Następnie głos zabrał dr Joan Elias Garcia – Rektor Uniwersytetu Barcelońskiego:


„Ta wystawa jest ważna, ponieważ przywołuje to, co się wydarzyło 80 lat temu. Początek wojny, to był początek tragedii całej Europy, dlatego ważne jest przypominanie o tym szczególnie młodym ludziom. Oni wojnę znają z treści książek, a na tej wystawie mają możliwość zobaczenia zdjęć, które mocniej przemawiają.”

Po uroczystości Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wręczył Konsulowi Generalnemu RP oraz Rektorowi Uniwersytetu Barcelońskiego pamiątkowe orzełki będące repliką artefaktu odnalezionego podczas prac archeologicznych na Westerplatte.