Wernisaż wystawy “Nieznana działalność humanitarna chilijskiej dyplomacji na rzecz ochrony interesów Polski we Włoszech i w Rumunii podczas II wojny światowej”

Wernisaż wystawy “Chile i Polska podczas II wojny światowej” 7 grudnia 2023, godz. 13:30

Zapraszamy na wernisaż wystawy: “Nieznana działalność humanitarna chilijskiej dyplomacji na rzecz ochrony interesów Polski we Włoszech i w Rumunii podczas II wojny światowej”. 

 

Prezentowana ekspozycja przybliża nieznaną działalność humanitarną chilijskich dyplomatów. W latach 1940-1943 pomogli oni tysiącom polskich przesiedleńców i uchodźców w Rumunii oraz we Włoszech, przyczynili się również do uratowania setek polskich Żydów przed Holokaustem. Wśród wspomnianych dyplomatów na wyróżnienie zasługuje aktywność Samuela del Campo, konsula Chile w Bukareszcie. W kwietniu 2017 r. został on uznany przez Instytut Yad Vashem za Sprawiedliwego wśród Narodów Świata za uratowanie ok. 1200 osób. W swoich działaniach na rzecz ochrony praw człowieka mógł liczyć na wsparcie ze strony Polaków, wśród których istotną rolę odegrał adwokat z Czerniowiec, Grzegorz Szymonowicz. Jak podkreśla Ambasada Chile w Polsce,: "wielkim zaszczytem i odpowiedzialnością było dla rządu chilijskiego reprezentowanie interesów Polski i obrona jej obywateli w tych dramatycznych chwilach, gdy Państwa Osi i ich sojusznicy negowali istnienie państwa polskiego".

 

7 grudnia 2023 roku

godzina 13:30 

poziom -2, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku