„WEJŚCIE W HISTORIĘ” - prezentacja eksponatów należących do polskiej rodziny Książków
28/03/2023
Godzina wydarzenia
12:00

„WEJŚCIE W HISTORIĘ” - prezentacja eksponatów należących do polskiej rodziny Książków

28 marca o godz. 12:00 zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wejście w historię”, w ramach którego prezentowane będą buty odnalezione w czasie ekshumacji rodziny Książków zamordowanych przez Niemców za pomoc Żydom.

 

W dniu 29 stycznia 1943 r. we wsi Wierzbica (koło Miechowa) oddział niemieckich żandarmów oraz podległych im policjantów, przeprowadził ekspedycję karną. Działania te były związane z pozyskaniem informacji o polskich rodzinach, które udzielały wsparcia i schronienia ukrywającym się Żydom. W świetle niemieckich okupacyjnych przepisów, pomoc ludności żydowskiej była zakazana pod groźbą kary śmierci. Gospodarstwo rodziny Książków, wskazane przez konfidenta, zostało przeszukane przez policjantów. Małżeństwo Julię i Piotra, ich synów Jana oraz Zygmunta, a także ukrywające się u nich żydowskie małżeństwo, wyprowadzono przed dom i rozstrzelano. Ciała zamordowanych zostały pozostawione w gospodarstwie, a następnie pochowane.

 

Tego dnia w ramach działań związanych z karaniem Polaków za pomoc Żydom we wsiach Wierzbica i Wolica zginęło łącznie ponad 20 osób. Uratowały się jedynie dwie osoby uznane za zmarłe, a które mimo otrzymanych ciężkich ran przeżyły, pozostawiając świadectwo dokonanych przez Niemców zbrodni.

 

W maju 2022 r. szczątki zamordowanych zostały ekshumowane i pochowane w na cmentarzu parafialnym w Kozłowie.

 

Wydobyte z mogiły obuwie należące do rodziny Książków, zamordowanych przez Niemców 29 stycznia 1943 r. za pomoc udzieloną Żydom, należały do: Piotra Książka, Julii Książek, Jana Książka oraz Zygmunta Książka.

 


Okupowana Polska, przed 1943 r., Zbiory Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dar Stanisławy Miernik i Piotra Książka