"Wejście w historię" - Dwanaście Krzyży Pamiątkowych Monte Cassino nadanych żołnierzom 2. Korpusu

"Wejście w historię" - Dwanaście Krzyży Pamiątkowych Monte Cassino nadanych żołnierzom 2. Korpusu

Tym razem w ramach cyklu "Wejście w historię" prezentujemy odznaczenia, związane z walkami na Półwyspie Apenińskim w 1944 r. wraz z biletami wizytowymi ich właścicieli. Obiekty będzie można oglądać do sierpnia przy wejściu na poziomie -1 Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

 

Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino to odznaczenie wykonane z brązu. Ma formę równoramiennego krzyża św. Benedykta. W centralnej części awersu znajduje się kwadratowe pole z napisem „Monte Cassino maj 1944”, natomiast na rewersie wytłoczono numer odznaczenia. Na wstążce umieszczono pionowo, naprzemiennie pasy w kolorze błękitu i terakoty. Odznaczenie zostało ustanowione rozkazem Naczelnego Wodza z 26 lipca 1944 r. Do jego otrzymania byli upoważnieni żołnierze, którzy walczyli pod Monte Cassino, Piedimonte i Passo Corno od 12 do 31 maja 1944 r., oraz wszyscy żołnierze zranieni podczas walk między 7 kwietnia a 11 maja 1944 r. Łącznie odznaczono nim  ponad 48 tys. osób co oznacza, że otrzymali go niemal wszyscy żołnierze, którzy wzięli udział w bitwie. Ponad 950 krzyży przyznano członkiniom Pomocniczej Służby Kobiet.

 

W czasie walk we Włoszech w 1944 r. oddziały niemieckie broniły się na tzw. Linii Gustawa, co uniemożliwiało aliantom zajęcie Rzymu. Jedną z jej kluczowych pozycji było wzgórze Monte Cassino, gdzie znajdowało się opactwo benedyktyńskie. Walki o przełamanie linii, trwające od stycznia 1944 r. zakończyły się ostatecznie zwycięstwem aliantów w maju 1944 r. Jedną z głównych ról, odegrali żołnierze 2. Korpusu, którzy atakowali pozycje niemieckie w masywie Monte Cassino. Wspólne uderzenie oddziałów brytyjskich, francuskich amerykańskich i polskich zmusiło Niemców do opuszczenia Linii Gustawa. Wieść o zwycięskich walkach 2. Korpusu miała wielkie znaczenie propagandowe, a Monte Cassino stało się symbolem zaangażowania i waleczności polskich żołnierzy. 
 

Przy wejściu do MIIWŚ na poziomie -1 prezentujemy następujące odznaczenia:
-- Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino nr 69 nadany Jerzemu Pałuskiemu z Kwatery Głównej Dowództwa 2 Korpusu Polskiego
Zbiory MIIWŚ / dar Jerzego Bradke

-- Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino nr 1749 nadany Andrzejowi Paluchowi z 3 Dywizji Strzelców Karpackich 
Zbiory MIIWŚ / dar Janiny Furyk

-- Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino nr 5358 nadany Pawłowi Hrycukowi z Dywizji Strzelców Karpackich
Zbiory MIIWŚ / dar Janiny Hrycuk

-- Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino nr 14979 nadany Janowi Kózce z 5 Kresowej Dywizji Piechoty
Zbiory MIIWŚ / dar Marii Kózki

-- Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino nr 16115 nadany Józefowi Zakolskiemu z 5 Kresowej Dywizji Piechoty
Zbiory MIIWŚ / Dar Jerzego Zakolskiego

-- Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino nr 17609 nadany Piotrowi Żebrowskiemu z 5 Kresowej Dywizji Piechoty 
Zbiory MIIWŚ / dar Jerzego Jasko

-- Krzyż pamiątkowy Monte Cassino nr 25781 nadany Konstantemu Ralkiewiczowi z 5 Kresowej Dywizji Piechoty
Zbiory MIIWŚ / dar Weroniki i Adama Mazur    

-- Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino nr 26138 nadany Leonardowi Dowgielowi z 5 Kresowej Dywizji Piechoty
Zbiory MIIWŚ / dar Włodzimierza Głaz

-- Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino nr 29692 nadany Eugeniuszowi Kleczkowskiemu z 1 Pułku Ułanów Krechowieckich
Zbiory MIIWŚ / dar Elżbiety Kleczkowskiej

-- Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino nr 30033 nadany Janowi Majorczykowi z 1 Pułk Ułanów Krechowieckich
Zbiory MIIWŚ / dar Tadeusza Karolczaka

-- Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino nr 40454 nadany Michałowi Juchniewiczowi z 11 Batalionu Łączności
Zbiory MIIWŚ / dar Anny Czuchraj

-- Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino nr 40661 nadany Antoniemu Kamińskiemu z 11 Batalionu Łączności
Zbiory MIIWŚ / dar Andrzeja Śliwińskiego

#WejściewHistorię
„Wejście w historię” to akcja, w ramach której na poziomie -1 Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (przy wejściu głównym) prezentowane są eksponaty związane z aktualnymi rocznicami, wydarzeniami wojennymi lub zagadnieniami okresu wojny i okupacji. Ideą cyklu jest przede wszystkim pokazanie eksponatów na co dzień nieprezentowanych w przestrzeni Muzeum, a związanych z interesującym zdarzeniami i osobistymi historiami.