W MIIWŚ otwarto wystawę poświęconą Premierowi Janowi Olszewskiemu

W MIIWŚ otwarto wystawę poświęconą Premierowi Janowi Olszewskiemu

W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na poziomie -2 otwarto wystawę poświęconą Premierowi Janowi Olszewskiemu „Spojrzeć ludziom prosto w oczy…”.


 

W czwartą rocznicę śmierci Jana Olszewskiego do zebranych na wernisażu zwrócił się z-ca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – dr Marek Szymaniak:

Pan Premier Jan Olszewski jest bardzo bliski Muzeum II Wojny Światowej ze względu na to że był czynnym uczestnikiem walki z okupantem niemieckim. Jako harcerz szarych szeregów uczestniczył w Powstaniu Warszawskim (…) W latach 50-tych przyszły pan Premier czynnie brał udział w obronie żołnierzy Armii Krajowej, przedstawicieli opozycji demokratycznej, robotników (…) Był pełnomocnikiem oskarżyciela w słynnym procesie morderców księdza Jerzego Popiełuszki (…) Był osobą bardzo odważną i na wskroś dobrą, kierującą się w swoim życiu tylko i wyłącznie dobrem drugiego człowieka.

 

 

Głos zabrał także współtwórca ekspozycji, kierownik sekcji notacji w wydziale notacji i opracowań multimedialnych Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie – Artur Kłus:

Jak ktoś przeżył okupację to mógł uważać, że ma szczęście - podsumował Jan Olszewski. Sam dwukrotnie cudem uniknął śmierci podczas 1944 roku w trakcie ostrzeliwania Pragi w najcięższych niemieckich dział artylerii. Doświadczenia z tamtych lat zawsze pozostawały dla Jana Olszewskiego ważne, zawsze pamiętał o rówieśnikach, którzy mieli mniej szczęścia niż on (...) Był zagorzałym antykomunistą, kierował się przekonaniem, że cel ostateczny powinien być jasno określony i jeden – niepodległość.
 

 

Odczytany został również list współautorki wystawy, która nie mogła być obecna na uroczystości, prezes Fundacji Archiwum im. Jana Olszewskiego – dr Justyny Błażejowskiej:

Na podstawie własnych i szerzej – rodzinnych doświadczeń prostował kłamstwa na temat postaw Polaków i przebiegu niemieckiej okupacji. Wywodząc się z rodziny kolejarskiej, bronił dobrego imienia polskich kolejarzy nieprawdziwie oskarżanych o udział w Holokauście (...) dziękuję Panu Dyrektorowi i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku za wszystkie działania upamiętniające postać śp. Pana Premiera.