Przejdź do treści
W końcu grudnia 1932 r. polski kryptolog Marian Rejewski złamał szyfr Enigmy, niemieckiej maszyny szyfrującej

W końcu grudnia 1932 r. polski kryptolog Marian Rejewski złamał szyfr Enigmy, niemieckiej maszyny szyfrującej

W końcu grudnia 1932 r. polski kryptolog Marian Rejewski złamał szyfr Enigmy, niemieckiej maszyny szyfrującej. M. Rejewski, urodzony w Bydgoszczy w 1905 r., był  matematykiem, który w latach 20. XX w. zajmował się kryptologią. Wraz ze swoimi kolegami, Jerzym Różyckim i Henrykiem Zygalskim, stanowił trzon Biura Szyfrów, będącego komórką Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

W latach 30. XX w. polscy kryptolodzy ciągle rozwijali metody łamania szyfrów niemieckiej Enigmy, błyskawicznie reagując na zmiany wprowadzane do szyfrowania przez Niemców. Latem 1939 r. strona polska przekazała po jednym egzemplarzu Enigmy do Wielkiej Brytanii i Francji, jako sojusznikom. Po wybuchu wojny polscy kryptolodzy przedostali się do Francji (przez Rumunię), gdzie kontynuowali swoje prace nawet po klęsce francuskiego sojusznika (ośrodek Cadix). Po zajęciu przez Niemców tzw. strefy wolnej państwa francuskiego (listopad 1942 r.) polscy kryptolodzy znaleźli się w niebezpieczeństwie. Ostatecznie, po spędzeniu kilku miesięcy w hiszpańskim więzieniu, w sierpniu 1943 r. M. Rejewski i H. Zygalski (Jerzy Różycki zginął na Morzu Śródziemnym w styczniu 1942 r.) dotarli do Anglii, do końca wojny pracując nad odczytywaniem niemieckich szyfrów.

Złamanie szyfrów niemieckiej Enigmy oraz przekazanie maszyn szyfrujących Francji i Wielkiej Brytanii, znacząco wpłynęło na losy II wojny światowej, przyczyniając się do pokonania Niemiec i ich sojuszników. Działalność polskich kryptologów, historia złamania tajemnicy Enigmy oraz znaczenie tego faktu dla przebiegu wojny znalazły swoje miejsce na Wystawie Głównej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.