Uroczytość nadania imienia Mieczysława Jałowieckiego Liceum Mundurowemu "Spartakus" w Gdańsku

Uroczytość nadania imienia Mieczysława Jałowieckiego Liceum Mundurowemu "Spartakus" w Gdańsku

Dzisiaj w Muzeum II Wojny Światowej miała miejsce, przygotowana przez Dział Edukacji, uroczystość nadania imienia Mieczysława Jałowieckiego Liceum Ogólnokształcącemu Mundurowemu "Spartakus" w Gdańsku. Młodzież powitał Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr hab. Grzegorz Berendt.

 

Do zgromadzonej młodzieży w swoich przemówieniach zwrócili się dyrektor Muzeum II Wojny Światowej dr hab. Grzegorz Berendt, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. ochrony miejsc pamięci Wojciech Labuda; Minister, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego dr hab. Jarosław Sellin; pomorska Kurator Oświaty Małgorzata Bielang, Dyrektor Liceum "Spartakus" Małgorzata Waguca - Jączek oraz Andrzej Jałowiecki, prawnuk Mieczysława Jałowieckiego.

 

Akt nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu, mundurowemu "Spartakus" odczytała i przekazała Alicja Boruc.

 

Mieczysław Jałowiecki - polski arystokrata, pierwszy delegat Rządu Polskiego w Gdańsku, dyplomata i patriota, aktywny orędownik sprawy polskiej w Gdańsku przed wybuchem II wojny światowej.

Jako generalny delegat Ministerstwa Aprowizacji w Gdańsku zajmował się organizacją pomocy żywnościowej dostarczanej do Gdańska z USA. Od 1919 r. organizował wykup z rąk niemieckich wielu ważnych nieruchomości na terenie tego miasta, w tym na półwyspie Westerplatte. Zorganizował także biuro paszportowe wydające wizy do Polski. Był też członkiem komisji do spraw gdańskich przy polskiej delegacji biorącej udział w konferencji pokojowej w Paryżu.

W 1924 r. za swą działalność dla ojczyzny został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1939 r. wyjechał do Wielkiej Brytanii. Zmarł 10 marca 1962 r. w Beckenham pod Londynem, gdzie został pochowany.

Pogrzeb Mieczysława Jałowieckiego oraz jego żony, Zofii Anieli z Romockich Jałowieckiej zorganizowany przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbył się 5. grudnia 2022 r.


Więcej informacji o uroczystościach: