Dyrektor Muzeum i Hero Hellmut

Uroczysty wernisaż wystawy "Hiob skarga i przezwyciężenie"

Dzisiaj w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbył się wernisaż prac niemieckiego artysty Gero Hellmutha połączony z koncertem muzyki Michała Dobrzyńskiego w wykonaniu zespołu NeoQuartet.

Ekspozycję „Hiob – skarga i przezwyciężenie” otworzyli p.o. dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr hab. Grzegorz Berendt, kierownik niemieckiego departamentu ds. relacji z Polską z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Thomas Lenk, Friedrun Keltsch-Rączka z Działu Kultury Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku oraz autor prezentowanych prac – Gero Hellmuth.

Profesor Grzegorz Berendt zwrócił uwagę zgromadzonych na to, iż Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku opowiadając o II wojnie światowej:  stara się dotrzeć do, jak najszerszego grona odbiorców nie tylko poprzez wystawy, ale także towarzyszące im wydarzenia kulturalne, artystyczne. Dyrektor Muzeum podkreślił przy tym, iż dzisiejsze wydarzenie  jest efektem znakomitej współpracy z niemieckimi partnerami.

Następnie głos zabrał Thomas Lenk podkreślając w swojej wypowiedzi, że opowiadanie o II wojnie światowej jest polsko-niemieckim zobowiązaniem, zaś:

szczególną rolą artystów jest ukazać to, co niewyrażalne w języku - całe okrucieństwo tej wojny. Ich twórczość należy więc czytać jako swoistą przestrogę.

Kolejno Friedrun Keltsch-Rączka z Działu Kultury Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku wygłosiła laudację na cześć artysty, w której zaznaczono iż prace Gero Hellmutha mają ogólnoludzki wymiar. Bo też w ogólnoludzkim wymiarze trzeba widzieć historyczne doświadczenie polsko-niemieckie. Wtedy będzie ono niczym Księga Nadziei – mówiła przedstawicielka Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku.

Jako ostatni głos zabrał autor wystawy, który odwołał się do wspomnień z okresu dzieciństwa oraz rozmów z rodzicami, z których zapamiętał szczególnie jedno zdanie, które zaważyło na całym dalszym losie twórcy: 

Nigdy więcej wojny!

Wernisaż uświetnił koncert w wykonaniu zespołu NeoQuartet. Na program występu złożyły się  utwory, do których muzykę napisał Michał Dobrzyński.

Tego wieczoru odbyło się także prawykonanie dzieła „Okruchy pamięci" na amplifikowany kwartet smyczkowy.

 

Po koncercie Gero Hellmuth podziękował artystom za występ, zaś szczególne wyrazy uznania oraz wdzięczności złożył na ręce dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, prof. Grzegorza Berendta, przekazując do zbiorów muzeum jedną ze swoich prac,  tryptyk „Auschwitz – Uwolnienie 1945”.

Następnie goście udali się do sali wystaw czasowych. Tam autor prezentowanych prac oprowadził obecnych po ekspozycji.

 

Otwartą dzisiaj wystawę można zwiedzać do 30 września w sali wystaw czasowych, na poziomie -3.