Uroczystości organizowane w placówkach oświatowych w gminie Potworów

Uroczystości w Publicznej Szkole Podstawowej w Potworowie - gmina Potworów:
1) 01 września 2019 - złożenie kwiatów na grobie nieznanego żołnierza na miejscowym cmentarzu w Potworowie przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, pracowników Szkoły oraz przedstawicieli Rady Gminy w Potworowie,
2) 02 września 2019 - wspólne odśpiewanie hymnu na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2019/2020 w PSP w Potworowie, uczczenie minutą ciszy pamięci żołnierzy zamordowanych podczas II Wojny Światowej,
3) 09 września 2019 - montaż słowno-muzyczny związany z rocznicą wybuchu II Wojny Światowej (koncert patriotyczny ), który odbędzie się w PSP w Potworowie.            

Uroczystości w Publicznej Szkole Podstawowej w Wirze - gmina Potworów:                                          

1) 01 września 2019 r. - złożenie kwiatów na pomniku w Jamkach upamiętniających żołnierzy poległych w walce o niepodległość przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Wirze,
2) 02 września 2019 r. - wspólne odśpiewania hymnu na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2019/2020 w PSP w Wirze, uczczenie minutą ciszy pamięci żołnierzy zamordowanych podczas II Wojny Światowej,
3) 11 września 2019 r. - uroczysta akademia w Publicznej Szkole Podstawowej w Wirze związana z rocznicą wybuchu II Wojny Światowej.

Data wydarzenia
Koniec wydarzenia
Miasto
Województwo mazowieckie, gmina Potworów
Organizator
Urząd Gminy w Potworowie