Uroczystość odsłonięcia pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego

17 września 2019 r. w 80. rocznicę sowieckiej zbrojnej napaści na Polskę na placu przed Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego. Muzeum uhonorowało postać unikatową w skali dziejów. Człowieka wielu talentów i głębokiej duchowości. Harcerza, społecznika, ziemianina i artystę, oficera Wojska Polskiego i konspiratora.