Uroczyste obchody 72. rocznicy śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego

Uroczyste obchody 72. rocznicy śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego

25 maja 2020 roku minęła 72. rocznica śmierci Witolda Pileckiego – polskiego bohatera z czasów II wojny światowej, skazanego niesprawiedliwym wyrokiem śmierci przez władzę ludową. W poniedziałkowe przedpołudnie pod pomnikiem znajdującym się na placu przed Muzeum II Wojny Światowej odbyła się uroczystość upamiętniająca rotmistrza.

Wydarzenie poprzedziła krótka prelekcja wygłoszona przez dr Tomasza Wojnowskiego, kierownika Działu Edukacji. Następnie dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dr Karol Nawrocki wraz z Anną Fotygą, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Dariuszem Drelichem, wojewodą pomorskim złożyli wieńce pod pomnikiem Witolda Pileckiego i oddali hołd bohaterowie. Następnie pamięć o wielkim Polaku uczciła delegacja uczniów z Zespołu Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku. 

W czasie krótkiego spotkania z dziennikarzami głos zabrał dr Karol Nawrocki:

Jesteśmy tutaj, aby oddać hołd rotmistrzowi, a dzisiaj już pułkownikowi Witoldowi Pileckiemu, który jest postacią wielu wymiarów. Jest polskim bohaterem, ale bohaterem pokazującym jak żyć dla wolnej i niepodległej Polski – bo II Rzeczypospolitej służył w czasach suwerenności i niepodległości – ale też jak Polsce służyć w czasie II wojny światowej. Jak wiemy był ochotnikiem do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie założył podziemną konspirację i z którego uciekł. To heroiczna postać uznawana też w kontekście międzynarodowym – według Michaela Foota, brytyjskiego historyka, to jeden z sześciu najbardziej odważnych żołnierzy w czasie II wojny światowej. Komunistyczna zbrodnia z maja 1948 roku nie była tylko zbrodnią na tym wielkim bohaterze, ale podjęto również próbę ewaporacji, wymazania Witolda Pileckiego z całej historii. Nie odnaleziono szczątków rotmistrza, dlatego nie możemy zapalić mu znicza i złożyć wieńców kwiatów na jego grobie, więc składamy je w całej Polsce pod pomnikami Witolda Pileckiego, także pod pomnikiem, który znajduje się przed Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Następnie do zebranych osób zwróciła się Anna Fotyga:

Wszyscy bardzo dziękujemy Panu Dyrektorowi za to miejsce, w którym możemy uczcić rotmistrza Witolda Pileckiego, pułkownika Witolda Pileckiego – bo został przecież pośmiertnie awansowany – w 72. rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Został zabity strzałem katyńskim, w tył głowy, na warszawskim Mokotowie przy ulicy Rakowieckiej. Do dzisiaj nie odnaleziono jego grobu. My, Polacy, ale również Parlament Europejski, liczni nasi przyjaciele postulują z nami, żeby rotmistrz Pilecki stał się patronem dnia, który będzie poświęcony bohaterom walki z totalitaryzmami. Z tej okazji odbywa się wirtualna, zdalna konferencja, której będę współprzewodniczyła. (…) Zespół posłów przede wszystkim z Europy Środkowej i Wschodniej, ale również z państw starej Unii Europejskiej, razem z nami włączył się w akcję promowania postaci Witolda Pileckiego jako patrona tego typu przedsięwzięcia – święta, które ma upamiętniać walkę z totalitaryzmami. 

Na koniec wypowiedział się Dariusz Drelich:

Bez przykładu Witolda Pileckiego trudno byłoby teraz budować historię i tę historię uzupełniać. Chciałbym, żeby jak najszybciej zostały odnalezione szczątki naszego bohatera. Pamiętamy, że w Gdańsku pochowana jest „Inka” – wzór dla młodzieży. Witold Pilecki jest dla nas wszystkich wzorem – jest wzorem dla młodych pokoleń Polaków, przykładem dla nas jak postępować, co trzeba robić (…). Pamiętamy o tym, dlatego w dowód tej pamięci dzisiaj tu jesteśmy i składamy kwiaty. 

 Wydarzenie było jedną z inicjatyw podjętą w ramach akcji "Znicz dla rotmistrza". Więcej o projekcie > > > TUTAJ