Przejdź do treści
Uczestników stażu naukowego przywitał Prof. Grzegorz Berendt, Z-ca Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Uczestników stażu naukowego przywitał Prof. Grzegorz Berendt, Z-ca Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Dzisiaj w Muzeum rozpoczął się czterodniowy (18.02-22.02 br.) staż naukowy muzealników z Narodowego Historycznego Muzeum w Mińsku (Białoruś). Uczestników stażu naukowego przywitał Prof. Grzegorz Berendt, Z-ca Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

W pierwszym dniu stażu, zatytułowanym Muzeum jako miejsce gromadzenia, opracowania i przechowywania zbiorów, uczestnicy zwiedzili muzealne magazyny, pracownię konserwatorską oraz bibliotekę, a także spotkali się z kierownikami Działu Wystaw i Działu Zbiorów. 

Podczas stażu, muzealnicy z Białorusi zapoznają się ze współczesnymi trendami muzealnymi oraz działalnością Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Staż naukowy stanowi pole do wymiany doświadczeń w pracach nad ekspozycjami stałymi oraz innymi inicjatywami wystawienniczymi, czy edukacyjnymi podejmowanymi przez obie instytucje. 

Dotychczas odbyły się cztery edycje staży, w których udział wzięły zespoły z Ukrainy, Białorusi oraz Kazachstanu.

Narodowe Muzeum Historyczne Republiki Białorusi jest jednym z najpopularniejszych muzeów w tym kraju, posiada największą kolekcję muzealną, która liczy około 400 000 pozycji. W strukturze Narodowego Muzeum Historycznego znajduje się 5 filii.