Uczczenie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej „1939-2019 pamiętać będziemy”

Gmina Grabów nad Pilicą oraz miejscowa Parafia Świętej Trójcy w ramach obchodów uczczenia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej zaprasza na mszę świętą. Po niej zaplanowano uroczysty apel – montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej z udziałem władz samorządowych. Występ będzie poświęcony przypomnieniu okoliczności wybuchu II wojny światowej, walk i obrony kraju, zapisanych w poezji i pieśniach żołnierskich.

Data wydarzenia
Miasto
Województwo mazowieckie, gmina Grabów nad Pilicą
Miejsce
Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy w Grabowie nad Pilicą
Organizator
gmina Grabów nad Pilicą; Parafia Świętej Trójcy w Grabowie nad Pilicą