Przejdź do treści

Trzeci etap badań archeologicznych na Westerplatte

06/06/2018 - 11:58

Rozpoczął się trzeci etap badań archeologicznych na Westerplatte, prowadzonych przez Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, Oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Na obszarze o powierzchni przeszło 21 000 m2 trwają nieinwazyjne badania z użyciem geo-radaru.

Prowadzone po raz pierwszy na tak dużą skalę badania geofizyczne na terenie Westerplatte, będą prowadzone zarówno na obszarach objętych pracami archeologicznymi w sezonach badawczych 2016-2017, ale też wyprzedzająco na obszarze planowanych prac realizowanych w ramach III etapu badań archeologicznych.

Prace mają na celu uzyskanie szczegółowych informacji o położeniu wszystkich reliktów architektonicznych i obiektów archeologicznych, których nie udało się udokumentować w trakcie dotychczas zrealizowanych badań wykopaliskowych. Zestawienie informacji uzyskanych w wyniku badań archeologicznych i geo-radarowych z danymi LIDAR oraz archiwalnymi zdjęciami lotniczymi przyczyni się do stworzenia wielowarstwowej mapy Westerplatte określającej miejsca występowania pod ziemią materialnych pozostałości działalności ludzkiej w przeszłości.

W trakcie badań z terenu zebrano już kilkanaście worków śmieci pozostawionych przez turystów.