Przejdź do treści
Zuzzanna, córka przewodniczki MIIWŚ Marii Smolińskiej. Fot. Mikołaj Bujak

Strefa VR w Muzeum II Wojny Światowej

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprezentowało jedyną tego typu w Europie Strefę VR z sześcioma stałymi stanowiskami. Dzięki niej zwiedzający z całego świata będą mogli uczestniczyć w „Wirtualnym spacerze po Westerplatte”. Nasz spacer to aż 100 oryginalnych panoram Westerplatte – także z lotu ptaka, 40 skrupulatnie wkomponowanych archiwalnych fotografii, ponad 30 nagrań historycznych relacji i ścieżek dźwiękowych m.in. z relacjami obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej.

30 marca 2018 r., o godz. 12:00 w Muzeum II Wojny Światowej, przy wejściu na wystawę główną uruchomiono pierwszą w Polsce Strefę wirtualnej rzeczywistości"\/ Strefę VR zbudowaną w placówce muzealnej. To wielki dzień dla polskiego muzealnictwa i odważny krok naprzód w zakresie korzystania z nowych technologii w polskich instytucjach kultury. Pionierski projekt gdańskiego muzeum przedstawił Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej dr Karol Nawrocki:


To wyjątkowy dzień dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i w ogóle dla muzealnictwa, bowiem to pierwszy tego typu spacer VR w muzeum, o czym poinformował mnie niegdyś Kierownik Działu Promocji p. Marek Krzemiński, któremu zawdzięczamy ten spacer i któremu w imieniu Muzeum II Wojny Światowej chciałbym podziękować za zaangażowanie i zrealizowanie tego projektu. (…)

Jeżeli mowa o spacerze, jest on na razie wirtualny, jednak zdradza nasze ambicje w kwestii Westerplatte. Po 28 latach funkcjonowania III Rzeczpospolitej myślę, że należałoby ten wirtualny spacer przełożyć na rzeczywiste muzeum, na Muzeum Westerplatte i Muzeum Wojny 1939. To jest jeden z naszych głównych celów, bowiem Muzeum Westerplatte decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego stało się częścią Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Z tej synergii czerpiemy dzisiaj pokazując ten spacer i łącząc to co tak ważne w polskiej historii: archetyp polskich postaw w czasie II wojny światowej, historię bohaterskiej obrony Westerplatte, efekty badań naszych archeologów z Oddziału Westerplatte, w  wyniku których pozyskaliśmy blisko 5 tys. eksponatów – namacalnych i gotowych do oglądanie na wystawie (…) i łączymy to wszystko z nowoczesnym przekazem, ze spacerem VR. Wszyscy jesteśmy wynikiem przeszłości –  nie sposób mówić o teraźniejszości i przyszłości bez przeszłości, dlatego Muzeum II Wojny Światowej w sposób naukowy wychodzi naprzeciw nowym technologiom. Właśnie te 100 panoram Westerplatte, 40 zdjęć, które te panoramy uzupełniają i 30 nagrań audio pokazuje, że można łączyć narrację historyczną Muzeum z najnowocześniejszym przekazem multimedialnym.

Dyrektor przekazał głos pomysłodawcy projektu p. Markowi Krzemińskiemu, Kierownikowi Działu Promocji Muzeum II Wojny Światowej.

Szanowni Państwo, otwieramy Strefę VR w Muzeum II Wojny Światowej i jest to pierwsza tego typu inicjatywa w placówkach muzealnych w Europie. Nowe technologie sprawiają, że tworzymy nowe kanały udostępniania dziedzictwa narodowego i to jest właśnie rezultat tego myślenia. Muzeum chce być liderem na światowej mapie kultury i nie może przegapić wyścigu, który trwa na całym świecie.

Dlatego stworzyliśmy „Wirtualny spacer po Wersterplatte” dając możliwość oglądania go nie tylko w Internecie, ale również poprzez Strefę VR, która będzie dostępna dla naszych zwiedzających całkowicie za darmo. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania zespołu połączonych muzeów: Oddziału Westerplatte i Muzeum II Wojny Światowej. Szczególne podziękowania należą się naszym archeologom pod kierunkiem p. Wojciecha Samóla i osobie, która włożyła bardzo dużo pracy w analizowanie zdjęć - naszemu fotografowi, p. Mikołajowi Bujakowi. Zatem Strefa VR została otwarta! Zapraszamy! Proszę korzystać i posmakować jak wygląda wirtualna rzeczywistość w Muzeum II Wojny Światowej.

Wirtualny spacer to forma prezentacji multimedialnej obiektu lub miejsca w pełnej perspektywie 360 stopni dookoła własnej osi oraz 180 stopni w płaszczyźnie góra-dół, całkowicie interaktywne poprzez ruchy kursora na ekranie. Dzięki takiej wirtualnej wycieczce, oglądający ma wrażenie fizycznego przebywania w konkretnej przestrzeni. Posiada pełną kontrolę poruszania się po obiekcie/miejscu, rozejrzenia się w dowolnym kierunku i przybliżania dowolnego fragmentu w dowolnym momencie, dzięki czemu może zobaczyć to, co go interesuje.

„Wirtualny spacer po Westerplatte” jest usługą z zakresu nowych technologii, polegająca na udostępnieniu użytkownikom stanowisk VR określonej ilości panoram 360°, tworzących wirtualny spacer po terenie byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte i Muzeum II Wojny Światowej, obejmujących następujące panoramy:
- panoramy wykonane dronem nad Twierdzą Westerplatte i nad Muzeum II Wojny Światowej;
- wirtualny spacer po wystawie plenerowej „Westerplatte: Kurort – Bastion – Symbol”, przy budynku głównym, bunkrach i ważniejszych miejscach na obszarze półwyspu (Cmentarzyk Poległych Obrońców Westerplatte, Wartowni nr 5, Wartowni nr 4, Wartowni nr 3, Wartowni nr 2, Wartownia nr 1, Willa Oficerska, Willa Podoficerska, Kasyno Podoficerskie, Stare Koszary, Placówka Fort, Placówka Fort II, stacja kolejowa, przystań Westerplatte, Szaniec Mewi, magazyn amunicji, Pomnik Obrońców Wybrzeża i okolice);
- budynek Muzeum II Wojny Światowej od zewnątrz – ściana zachodnia, ściana wschodnia, część administracyjna, widok na budynek zza kanału, widok z Mostu Wapienniczego, część administracyjna;
- we wnętrzu Muzeum – wejście główne, punkt informacyjny na poziomie -1, w sekcji wystawy głównej dotyczącej obrony Westerplatte (poziom -3).

„Wirtualny spacer po Westerplatte” udoskonala naukę dzieci i młodzieży, ułatwia zwiedzanie turystom, pomaga osobom z niepełnosprawnościami, pozwala rozwijać zainteresowanie historią II wojny światowej, bawiąc uczy, stanowi pomysłową formę promocji instytucji kultury.