Stara skrzynia. Co skrywa muzeum?

Opis zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie najmłodszych z muzeum jako miejscem, którego głównym zadaniem jest gromadzenie, zabezpieczanie i prezentowanie materialnych śladów historii. Zajęcia odbywają się w sali edukacyjnej, gdzie dzieci będą miały okazję zobaczyć i dotknąć prawdziwych „skarbów muzeum”, czyli eksponatów. Uczestnicy odwiedzą także fragment wystawy stałej – część, gdzie znajdują się przedmioty związane z życiem codziennym. Zadaniem dzieci będzie m.in. dostrzeżenie i opisanie różnic między historycznymi obiektami a ich współczesnymi odpowiednikami oraz zaprojektowanie własnej, wyobrażonej kolekcji muzealnej.

warsztat muzealny

Max. liczba uczestników: 25 osób
Czas trwania i miejsce zajęć: ok. 120 minut, sala edukacyjna i wystawa główna
Cena: 5 zł brutto od osoby
Możliwe terminy: od wtorku do piątku, godzina 10.00 lub 12.30

Rezerwacja: edukacja@muzeum1939.pl

Miejsce zbiórki: hol główny muzeum na poziomie minus trzy, przy sklepiku muzealnym, zgodnie z regulaminem zwiedzania bez plecaków, okryć wierzchnich, co najmniej pięć minut przed rozpoczęciem zajęć. 

Kontakt: Tomasz Wojnowski, t.wojnowski@muzeum1939.pl

Odniesienia do podstawy programowej: Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z instytucją muzeum i jego podstawową rolą – gromadzeniem i prezentowaniem eksponatów. „Stara skrzynia” poszerza rozumienie świata, rzeczy i zjawisk znajdujących się w otoczeniu dziecka oraz rozwija umiejętności opisu i klasyfikacji przedmiotów.