Przejdź do treści

Stara skrzynia. Co skrywa muzeum?

Opis zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z muzeum jako miejscem, którego głównym zadaniem jest gromadzenie, zabezpieczanie i prezentowanie materialnych śladów historii. Zajęcia odbywają się w sali edukacyjnej, gdzie dzieci będą miały okazję zobaczyć i dotknąć prawdziwych „skarbów muzeum”, czyli eksponatów. Uczestnicy odwiedzą także fragment wystawy stałej – część, gdzie znajdują się przedmioty związane z życiem codziennym. Zadaniem uczniów będzie m.in. dostrzeżenie i opisanie różnic między historycznymi obiektami a ich współczesnymi odpowiednikami oraz zaprojektowanie własnej, wyobrażonej kolekcji muzealnej.

warsztat muzealny

Max. liczba uczestników: 25 osób

Czas trwania i miejsce zajęć: ok. 120 minut, sala edukacyjna i wystawa główna

Cena: 10 zł brutto od osoby

Możliwe terminy: od wtorku do piątku, godzina 10.00 lub 12.30

Rezerwacja: edukacja@muzeum1939.pl

Miejsce zbiórki: hall główny muzeum na poziomie minus trzy przy sklepiku, zgodnie z regulaminem zwiedzania bez plecaków, okryć wierzchnich, co najmniej pięć minut przed rozpoczęciem zajęć.

Kontakt: Wiktoria Bieżuńska, w.biezunska@muzeum1939.pl

Odniesienia do podstawy programowej: Celem „Starej skrzyni” jest przybliżenie uczniom głównej funkcji muzeum jaką jest gromadzenie historycznych obiektów. Dzieci poznają takie pojęcia jak eksponat, kopia, wystawa stała, zbiory muzealne. Uczniowie klasy IV poznają pojęcie źródła historycznego oraz jego rodzajów, a także wskażą je na wystawie głównej. Na zajęciach uczniowie rozwijają umiejętności nazywania i opisywania rzeczy oraz logicznego myślenia. Podejmą także próbę krytycznej analizy informacji uzyskanych na podstawie zaprezentowanych źródeł. „Stara skrzynia” pomoże uczniom dostrzec potrzebę poznawania przeszłości dla rozumienia procesów zachodzących we współczesności.