Przejdź do treści

„... stanąć w obronie zmarłych". Literatura wobec Zagłady.

Wprowadzenie do problematyki obozów koncentracyjnych i Holocaustu w utworach Tadeusza Borowskiego, Zofii Nałkowskiej i Hanny Krall. 

lekcja muzealna

Opis zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z rzeczywistością żydowskiego getta i obozu koncentracyjnego oraz z różnorodnością postaw ludzkich wobec tragedii Holocaustu. Życie w warunkach permanentnego zagrożenia,  nieustanne doświadczanie przemocy i ocieranie się o śmierć w znaczący sposób wpływa na wybory, które podejmuje człowiek. Wybory te często mogą być dla nas, współczesnych, trudne do zrozumienia, zaakceptowania. Dlatego tak istotne jest poznanie praw i mechanizmów, które wzięły górę w „czasach pogardy”, a które znalazły później odbicie w literackich obrazach Borowskiego, Nałkowskiej i Krall. Jest to szczególnie istotne w przypadku tego pierwszego autora – osobiście dotkniętego koszmarem obozu, z którym rozprawia się w swojej prozie dość brutalnie, co może wywołać sprzeciw czytelnika. Zajęcia odbywają się w częściach wystawy poświęconej terrorowi i Zagładzie. Omawianie wspomnianych zagadnień z możliwością oglądania eksponatów wzmacnia literacki przekaz i pozwala lepiej poznać, a zarazem zrozumieć problematykę poruszaną przez wspomnianych autorów. 

Adresat: klasy III i IV szkoły średniej

Max. liczba uczestników: 30 osób

Czas trwania i miejsce zajęć: 120 minut, wystawa stała

Możliwe terminy: od wtorku do piątku, godzina 10.00 lub 12.30

Zarezerwuj zajęcia: rezerwacje@muzeum1939.pl

Miejsce zbiórki: hall główny muzeum na poziomie minus trzy przy sklepiku, zgodnie z regulaminem zwiedzania bez plecaków, okryć wierzchnich, co najmniej pięć minut przed rozpoczęciem zajęć.

Kontakt: Wiktoria Bieżuńska, w.biezunska@muzeum1939.pl 

Odniesienia do podstawy programowej: Uczeń potrafi określić problematykę tekstu i jej związek ze zjawiskami historycznymi, społecznymi, egzystencjalnymi i etycznymi. Interpretuje teksty posługując się właściwymi kontekstami: historycznym, politycznym, biograficznym, filozoficznym. Porównuje utwory literackie lub ich fragmenty i potrafi wskazać podobieństwa i różnice między nimi.