Przejdź do treści
Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr Karol Nawrocki został odznaczony srebrną odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej” | fot. M. Bujak

SREBRNA ODZNAKA „ZA ZASŁUGI W PRACY PENITENCJARNEJ” DLA DR. KAROLA NAWROCKIEGO

12 lutego 2021 r. dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr Karol Nawrocki został odznaczony srebrną odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. To polskie odznaczenie resortowe przyznawane przez ministra sprawiedliwości. Z inicjatywą uhonorowania dr. Karola Nawrockiego wystąpił Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku.

Uroczystość została zorganizowana w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, gdzie wszystkich zgromadzonych powitał wicewojewoda pomorski Michał Bąkowski. Wręczający odznaczenie wiceminister sprawiedliwości Michał Woś podkreślił:

– Jestem zaszczycony, że możemy dzisiaj razem świętować, bo rzeczywiście dla całego resortu sprawiedliwości jest to wielkie wyróżnienie, że możemy odznaczyć pana dyrektora Karola Nawrockiego. Osobę absolutnie zasłużoną, która przez lata współpracując z jednostkami Służby Więziennej, wykonywała wielką misję bycia prawdziwym historykiem, która dąży do prawdy, i która chce opisywać rzeczywistość taką, jaka ona jest.

Wiceminister Michał Woś zwrócił również uwagę na wieloletnią współpracę dr. Karola Nawrockiego ze służbą penitencjarną oraz w imieniu ministra sprawiedliwości podziękował za codzienny trud dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w pielęgnowaniu tożsamości i dziedzictwa narodowego.

Dyrektor Muzeum podziękował za odznaczenie, podkreślając, że jest to zaszczyt, a jednocześnie zobowiązanie do dalszej pracy kierowanej przez niego instytucji, a także do współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Służbą Więzienną:

– Ta współpraca – jak mówił pan minister – układa się doskonale. Mam też zaszczyt być członkiem Rady Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, a wspólnie z Aresztem Śledczym w Gdańsku przygotowywaliśmy wiele wystaw. Dla nas zawsze była to przyjemność współpracy, misja i cel, któremu przyświecała służba Rzeczypospolitej.

Odznaczony wspomniał także historię Sergiusza Piaseckiego – przytaczając jego życiorys, zwrócił uwagę na konieczność pracy edukacyjnej i resocjalizacyjnej z więźniami. Ponadto dyrektor Muzeum odniósł się do funkcjonariuszy Służby Więziennej zamordowanych w Katyniu.

Dr Karol Nawrocki dedykował odznaczenie mjr. Waldemarowi Kowalskiemu – jak podkreślił – swojemu bliskiemu współpracownikowi, który z dumą opowiada o polskiej historii na całym świecie, bez którego nie udałoby się odnaleźć wielkich polskich bohaterów Danuty Siedzikówny „Inki” oraz Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”. Mjr Waldemar Kowalski przez 14 lat był zastępcą dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku.

– Niech Sergiusz Piasecki w kontekście historycznym, a mjr Waldemar Kowalski w odniesieniu do współczesności, będą uosobieniem tego, co Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Służba Więzienna mogą jeszcze zrobić wspólnie dla Polski – zakończył dr Karol Nawrocki.