Przejdź do treści

Spotkanie z ks. dr. Jarosławem Wąsowiczem

Dyskusja wokół książki ks. dr. Jarosława Wąsowicza "Danuta Siedzikówna, ps. 'Inka' (1928-1946). Pamięć i tożsamość". Dziękujemy za obecność i inspirującą rozmowę!