Spotkanie wolontariuszy MIIWŚ z okazji przekształcenia ZWZ w AK

Spotkanie wolontariuszy MIIWŚ z okazji przekształcenia ZWZ w AK

14 lutego, w 81. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, odbyło się spotkanie integracyjne dla wolontariuszy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

 


W ramach wydarzenia wolontariusze uczestniczyli w kreatywnych warsztatach przeprowadzonych przez edukatorów MIIWŚ, podczas których wykonali patriotyczne kotyliony. Drugą część spotkania poświecono na odwiedziny nowo otwartej pracowni konserwacji papieru. Uczestnicy mogli się przyjrzeć pracy muzealników. Była to niezwykła okazja do zapoznania się z metodami i techniką konserwacji papieru. Warto podkreślić, że ponad 70% zarejestrowanych obiektów w zbiorach MIIWŚ to zabytki o podłożu papierowym. Łączna liczba zgromadzonych eksponatów przekracza 58 tys.

 


Wśród przedstawionych przedmiotów znalazły się takie pamiątki związane z AK, jak:

 

•    załącznik do rozkazu nr 1 komendanta Obwodu Mińsk Mazowiecki por. Ludwika Wolańskiego ps. „Lubicz”; załącznik w sprawie kategorii w ewidencji „kanalii” – konfidentów (podział na trzy kategorie); załącznik do rozkazu zawarty na kartce papieru typu przebitkowego, zapisany jednostronnie, z 1943 r.;


•    dokument poświadczający nadanie ppor. Romanowi Medwiczowi "Morskiemu" stopnia porucznika rezerwy w korpusie oficerów kawalerii. Dokument podpisany przez szefa sztabu Leszczyńskiego;


•    broszura konspiracyjna „Polska Karząca” wydana w Warszawie w 1943 r., w podziemnym kolportażu AK – zbiór 24 reportaży Sławomira Dunin-Borkowskiego. Publikacja zawiera informacje o zamachu w Adrii w Warszawie w 1943 r., prezentuje sylwetki partyzantów z oddziałów leśnych, relacje z akcji odwetowych AK na kolaborantach i Niemcach, odbicia więźniów oraz likwidacji konfidentów;


•    „Biuletyn Informacyjny” egzemplarz z 20 marca 1941 r., s. 12 – tygodnik konspiracyjny wydawany podczas okupacji niemieckiej w latach 1939–1944 w Warszawie (w czasie Powstania Warszawskiego jako dziennik) i w latach 1944–1945 (po upadku powstania) w Krakowie. Było to najważniejsze i wydawane w największym nakładzie pismo konspiracyjnym w okupowanej Polsce.

 

Wydarzenie było pierwszym wspólnym spotkaniem nowych wolontariuszy ze stałym zespołem. Była to zarazem okazja, by się zapoznać oraz porozmawiać o planach i nadchodzących zadaniach.

 

Przypominamy – wolontariat to nie tylko współpraca z Muzeum, ale też integracja, podczas której można poznać historię i zobaczyć eksponaty, które na co dzień nie są dostępne dla zwiedzających.