Spotkanie wokół książki prof. Janusza Farysia „Między Berlinem a Moskwą. Wizje polskiej polityki zagranicznej w latach 1918-1939”

Spotkanie autorskie wokół najnowszej książki prof. Janusza Farysia  „Między Berlinem a Moską. Wizje polskiej polityki zagranicznej w latach 1918-1939”, wydanej przez Oddział IPN w Szczecinie. W dyskusji z autorem udział wezmą m.in. prof. Mariusz Wołos, prof. Stanisław Żerko, prowadzenie red. Dariusz Baranik.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 18.00.

Opis publikacji: Sto lat minęło od niepowtarzalnych w swej wymowie dni listopadowych 1918 roku, kiedy dokonał się "cud niepodległości". Świadek tych wydarzeń, pierwszy prezydent ministrów Jędrzej Moraczewski /…/ notował "niepodobna oddać tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął". "Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu najwyższej radości. Cztery pokolenia na tę chwilę czekało, piąte doczekało." Takie były początki naznaczone ogromnymi sukcesami, które odrodzona Rzeczpospolita zawdzięczała dobrym elitom, z wybijającymi się ponad przeciętność postaciami Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego, przede wszystkim  jednak patriotycznej postawie ogółu obywateli. Nastąpiło potem krótkie 21 lat niepodległości, z wielkimi osiągnięciami i niemałą liczbą porażek, typową dla normalności niepodległego państwa. Przyszedł wreszcie dramat września 1939 roku. Agresja niemiecka i sowiecka zdruzgotały państwo, nie były w stanie przerwać ciągłości Drugiej Rzeczypospolitej. Postawa narodu polskiego czasów II wojny światowej dobitnie poświadczyła, że czas niepodległości nie został zmarnowany, a patriotyczne wychowanie przyniosło rezultaty. Autor publikacji przedstawia wizje programowe polskiej polityki zagranicznej, wypracowane przez podstawowe partie  i ugrupowania  II Rzeczypospolitej. Analizuje ich realizm i szanse realizacji w zmieniających się konfiguracjach stosunków europejskich.

Data wydarzenia
Miasto
Szczecin
Miejsce
Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia, ul. Wojska Polskiego 21
Organizator
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie