Spotkanie w M2WŚ z konsulem honorowym Cypru w Polsce

Spotkanie w M2WŚ z konsulem honorowym Cypru w Polsce

Konsul honorowy Cypru w Polsce, pan Jan Michalewski, gościł 23 czerwca w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W towarzystwie p.o. dyrektora MIIWŚ, dr. hab. Grzegorza Berendta, kierownika Działu Dokumentacji Filmowej MIIWŚ, mjr. Waldemara Kowalskiego i kierownik Działu Kontaktów Międzynarodowych, Katarzyny Łuczak, rozmawiał o wątkach historycznych łączących Cypr i Polskę oraz doświadczeniach z czasu największej światowej wojny.

 

Cypr funkcjonuje w świadomości wielu osób przede wszystkim jako kraj wyjątkowo urokliwy i atrakcyjny turystycznie. Mniej znany powszechnie jest natomiast fakt, że Cypr i Polskę łączą pewne wątki historyczne z czasów II wojny światowej. To tu między innymi docierali uciekinierzy, głównie żołnierze polscy z obozów ich internowania w 1939 roku na terenach Węgier i Rumunii. Warto wspomnieć również, że Cypr w czasie wojny służył jako baza dla sił alianckich. W związku z tym do tutejszych portów zawinął niejeden okręt pod polską banderą.

 

O wspomnianych wątkach historycznych dyskutowano z przybyłym do Muzeum konsulem honorowym Cypru w Polsce, panem Janem Michalewskim. Konsul nawiązał też do osobistych doświadczeń i podzielił się wspomnieniami z dzieciństwa. Był między innymi świadkiem zbrodni dokonanej 13 lutego 1944 roku przez nacjonalistów ukraińskich na polskich mieszkańcach wsi Hucisko Brodzkie. W zbiorach Muzeum znajduje się notacja filmowa opowiadająca o tym wydarzeniu, którą zrealizowano z panem konsulem w maju ubiegłego roku.

 

W trakcie dzisiejszej wizyty pan Jan Michalewski przekazał również do zbiorów biblioteki MIIWŚ kilka książek o tematyce historycznej.