Przejdź do treści

Spotkanie promocyjne periodyku „Wojna i Pamięć. Czasopismo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”

5 marca zaprezentowany został pierwszy numer periodyku „Wojna i Pamięć. Czasopismo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”. Celem muzealnego rocznika jest publikowanie wyników badań dotyczących różnych aspektów genezy, przebiegu i konsekwencji II wojny światowej.

Uczestników spotkania przywitała redaktor prowadząca Agata Piedziewicz z Działu Naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Promocja czasopisma przyjęła formę rozmowy między zastępcą dyrektora Muzeum i jednocześnie redaktorem naczelnym „Wojny i Pamięci” prof. Grzegorzem Berendtem a prof. Waldemarem Rezmerem, przewodniczącym rady naukowej, działającej przy redakcji rocznika i będącej organem opiniodawczo-doradczym redaktora naczelnego.