Przejdź do treści

Spotkania ze świadkami historii

26/06/2017 - 16:03

W dniach 11 – 18 czerwca br. delegacja Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku po raz piąty przebywała na Wołyniu na Ukrainie. Głównym celem wizyty była realizacja notacji filmowych ze świadkami historii. Nagrano ich 16 a tym samym liczba zrealizowanych na Wołyniu wzrosła do 55. Są to relacje Polaków, Ukraińców, Rosjan i Żydów.

Utrwalanie relacji świadków traktowane jest priorytetowym zadaniem Muzeum II Wojny Światowej. Grono tych, którzy pamiętają czas wojny z roku na rok z przyczyn naturalnych maleje. W utrwalonych zapisach filmowych znalazły się m.in. wspomnienia dotyczące okupacji sowieckiej i niemieckiej, ruchu oporu, zbrodni nacjonalistów ukraińskich i zagłady Żydów. Wzorem ubiegłych wyjazdów zrealizowano również szereg dokumentów filmowych w terenie, w miejscach ważnych dla wydarzeń minionej wojny.

W trakcie pobytu nawiązano również kontakty z muzeami na Wołyniu, wśród nich w Dubnie, Krzemieńcu i w Młynach. Miłym akcentem był udział delegowanych w uroczystościach otwarcia dwóch wystaw czasowych w muzeum w Dubnie, gdzie w trakcie części oficjalnej obok flagi ukraińskiej stała flaga polska.

Pomocy w docieraniu do bohaterów notacji obok dyrekcji wspomnianych muzeów udzieliły również organizacje polonijne w Łucku, Beresteczku, Krzemieńcu i w Zbarażu. Bezcenna okazała się nawiązana współpraca z Konsulatem Generalnym w Łucku, gdzie delegowani mogli się również spotkać z jego pracownikami, w tym z Wiesławem Mazurem - Konsulem Generalnym RP w Łucku.

Wołyń jest przedmiotem zainteresowań Muzeum, jako ważny punkt na mapie historycznej okresu II Wojny Światowej. Podczas pobytu udało się pozyskać ciekawe materiały archiwalne i fotograficzne, oraz zainicjować współpracę, która w przyszłości może zaowocować organizacją konferencji naukowych, wystaw oraz publikacji.