Spotkanie

SPOTKANIA Z HISTORIĄ - promocja książki Karola Polejowskiego pt. „O Polskę wolną i czystą jak łza"

4 listopada br. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się kolejna odsłona cyklu SPOTKANIA Z HISTORIĄ, w ramach której odbyła się promocja książki Karola Polejowskiego pt. „O Polskę wolną i czystą jak łza. Szwadron 5. Brygady Wileńskiej AK ppor. Zdzisława Badochy <<Żelaznego>> na terenie powiatu kartuskiego w maju 1946 roku.” 

 


Rozmowę z dr. hab. Karolem Polejowskim poprowadził dr Marek Szymaniak, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W spotkaniu wziął także udział recenzent książki – dr hab. Piotr Niwiński, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku oraz Uniwersytetu Gdańskiego, który podkreślił, że autorowi publikacji udało się opisać szereg nowych wątków odnośnie problematyki związanej z  rajdem „Żelaznego.” 

 

Z dokumentów, które stanowią podstawę źródłową pracy, zaczął wyłaniać się obraz, że rajd „Żelaznego” wpłynął na postawy lokalnej społeczności. Z pobytu żołnierzy podziemia niepodległościowego w poszczególnych miejscowościach mieszkańcy czerpali siłę do manifestowania antykomunistycznej postawy. Postawy, która 30 czerwca 1946 roku na terenie powiatu kartuskiego objawiła się w postaci katastrofalnej klęski komunistów – mówił autor.

Niżej załączamy fotorelację z wydarzenia oraz przypominamy, że publikację można nabyć stacjonarnie w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz w Sklepie Muzealnym on-line

O PUBLIKACJI

Publikacja pt. O Polskę wolną i czystą jak łza zawiera próbę odpowiedzi na pytania o nastroje ludności zamieszkującej Kaszuby w latach 1945–1946 wobec obecności na tych terenach wojsk sowieckich i działalności wileńskich partyzantów Armii Krajowej. W książce przeanalizowano również m.in. przyczyny słabości miejscowych struktur komunistycznego aparatu represji w starciach z żołnierzami polskiego podziemia niepodległościowego. Na podstawie źródeł szczegółowo opisano i zrekonstruowano sposób działania partyzantów AK na terenie powiatu kartuskiego. Nakreślono też kontekst sytuacji społeczno-politycznej na Kaszubach w przededniu tzw. referendum ludowego. Dotąd były to zagadnienia wymagające kompleksowej analizy. Opracowanie autorstwa dr. hab. Karola Polejowskiego jest ważnym krokiem ku wypełnieniu tej luki badawczej.

 

O AUTORZE

Karol Polejowski – dr hab. nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2019–2021 pracownik naukowy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, obecnie – Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Historyk, kustosz muzealny i wykładowca akademicki, tłumacz historycznej literatury francuskiej, stypendysta Fundacji Lanckorońskich w Rzymie. Uczestnik ponad 50 krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Autor monografii i licznych artykułów – publikowanych również w języku angielskim i francuskim – oraz członek kolegium redakcyjnego czasopisma „Wojna i Pamięć”. W swojej pracy naukowej zajmuje się polskim podziemiem niepodległościowym w północnej Polsce, problematyką Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz zagadnieniem walki Ludowego Wojska Polskiego z podziemiem po 1944 r.