Seminarium dla nauczycieli i przewodników muzealnych „Prześladowanie polskiego Kościoła katolickiego w czasie II wojny światowej”

Seminarium dla nauczycieli i przewodników muzealnych „Prześladowanie polskiego Kościoła katolickiego w czasie II wojny światowej”

Zapraszamy do udziału w seminarium dla nauczycieli i przewodników muzealnych „Prześladowanie polskiego Kościoła katolickiego w czasie II wojny światowej”. Spotkanie współorganizowane z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie odbędzie się we wtorek 14 marca 2023 r. o godz. 15:00 w Muzeum II Światowej w Gdańsku [sala kinowa poziom -3].

 

Rezerwacja polega na wypełnieniu załączonego poniżej formularza i odesłaniu go drogą e-mailową na adres: edukacja@muzeum1939.pl. Zgłoszenie uczestnictwa uzyskuje status potwierdzonej po przesłaniu przez Muzeum odpowiedzi z akceptacją formularza.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w seminarium.

 

Prowadzący seminarium poruszą problematykę okupacji niemieckiej na ziemiach polskich, szczególnie jej wymiar polityczny i działania wymierzone w Kościół katolicki – grabieże kościołów, profanacje miejsc i symboli świętych. Omówią także martyrologię duchowieństwa, jednej z najbardziej prześladowanych grup polskiego społeczeństwa podczas okupacji. Pod okupacją niemiecką na ogólną liczbę ok. 12 tys. duchownych zamordowano ponad 20% z nich, a represje dotknęły więcej niż połowę stanu duchowieństwa. Wielu księży towarzyszyło polskim żołnierzom na frontach wojny, ginąc lub odnosząc rany. Kościół katolicki został niezwykle zubożony, pozbawiony nie tylko kapłanów, ale i świątyń, seminariów oraz klasztorów.